in

ZA POHVALU: Dve godine nije izvršena eutanazija pasa u azilima na levoj obali

Dve godine nije izvršena eutanazija pasa u azilima na levoj obali-2015

Otvaranjem prihvatilišta „Kovilovo (Padinska Skela)“ Beograd je dobio svoje peto prihvatilište za napuštene pse. Drugi azili nalaze se u Rakovici, Zemunu i, pogađate, Ovči i Kovilovu.

Prihvatilišta u Zemunu i Rakovici primaju mnogo veći broj pasa lutalica ali u našoj okolini imamo čak tri azila a oni se nalaze u Ovči, Kovilovu (Padinska Skela) i (Vojna Bašta).

Azil u Ovči takođe ima status i karantina kapaciteta za 80 pasa. Ovde se smeštaju bolesni psi a zahvaljujući postojanju ambulante i stacionara njima se omogućava oporavak. Ovaj azil je renoviran uz pomoć 1.750.000 dinara što je stvorilo izuzetno dobre uslove za oporavak bolesnih životinja.

Nakon renoviranja, karantin u Ovči nalazi se u mnogo boljim uslovima te ima mogućnost da pruži utočište i određenom broju mačaka. Prema životinjama u ovom azilu sada se istinski ophodi u skladu sa postulatima dobre veterinarske prakse.

U azil „Kovilovo (Vojna Bašta)“ smeštaju se psi koji su nekog napali i oni se tamo trajno zadržavaju. Kapacitet ovog prihvatilišta je 250 mesta.

Prihvatilište „Kovilovo (Padinska Skela)“ najnoviji je azil na teritoriji grada Beograda. Ima kapacitet od 550 mesta i najveći je na levoj obali a nalazi se blizu stare šećerane.

U ovom prihvatilištu zadržavaju se i psi koji se trajno zadržavaju, i karantinci ali i oni koji su zbog agresivnog ponašanja nalaze na posmatranju i ispitivanjima na besnilo. Među njima ima i onih koji nisu opasni i mogu ući u program usvajanja.

Ono što je svakako lepa vest jeste da ni u jednom od ovih azila u prethodne dve godine nije izvršena eutanazija. Budimir Grbić, direktor Veterine Beograd, ponosan je što može da kaže da je ova institucija sve vreme bila u mogućnosti da pomogne čak i onim životinjama koje su bile u jako teškom zdravstvenom stanju.

„Ako se tri veterinara slože da je neophodno obaviti eutanaziju upravo iz humanih razloga jer životinja trpi veliki bol, tada se pristupa kliničkom pregledu i donosi se odluka. Ipak, u prethodne dve godine u Veterini Beograd nije izvršena ni jedna jedina eutanazija“, ističe direktor Veterine.

Čak ni u karantinu „Ovča“ nije bilo potrebe za eutanazijom jer se sa tim psima postupa po određenoj zakonskoj proceduri.

Sve pohvale Veterini Beograd i njenom osoblju koje se zajedno sa Veterinarskim fakultetom trudi da isprati svetska zbivanja na polju zoohigijene i veterine bez obzira na tešku ekonomsku situaciju u zemlji!

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Povećavaju se kapaciteti vrtića na levoj obali

    Roditelji, ne brinite, ima još mesta u vrtićima

    Besplatan pregled kičme i stopala za školarce