Na ovoj stranici možete naći sve važne telefone pored onih koji su svima poznati poput policije, vatrogasaca ili hitne pomoći. Često nam mogu zatrebati telefoni za prijavu kvara na telefonskoj liniji, slanje telegrama ili pomoć na putu. Sa mobilnog telefona možete pozvati odmah dodirom na broj telefona.

HITNE SLUŽBE:

Policija 192
Vatrogasci 193
Hitna pomoć 194
Vojna hitna pomoć 1976
Vojna policija 19860
Služba za uzbunjivanje 1985
AMSS pomoć na putu 1987

PODRŠKA ZA KORISNIKE:

Kontakt centar Telekoma 19813
Predaja telegrama telefonom 1961
Međunarodne telefonske usluge 19011
Telefonski imenik 11811
Prijava telefonskih smetnji 19771
Pošte Srbije 0700/100-300

POSEBNE USLUGE:

Tačno vreme 195
Buđenje 19811
Razna obaveštenja 19812
Meteorološki podaci 19822 Opcija 1
Loto izveštaji 19822 Opcija 2
Verski kalendar 19822 Opcija 3
Informacije o penzijama (govorni automat) 0700/017-017

Ukoliko želite da kontaktirate neku od komunalnih službi pogledajte „Komunalna preduzeća i službe“