in

Beograd raspisao konkurs za dodelu stanova izbeglim licima

Grad Beograd objavio je javni poziv za podnošenje prijava izbeglica kojima je neophodna pomoć za rešavanje stambenih potreba, u cilju stvaranja boljih uslova njihovog stanovanja, a koje borave na teritoriji grada Beograda.

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup, sa mogućnošću kupovine 133 stambene jedinice na teritoriji grada Beograda, a prema uslovima predviđenim Zakonom o izbeglicama, saopšteno je iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Poziv se odnosi na izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe.

Preciznije, reč je o izbeglicama koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i o ugroženim izbeglicama u privatnom smeštaju i bivšim nosiocima stanarskog prava, a koji su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti.

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv, sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika, u roku od trideset dana od dana javnog oglašavanja. Dokumentacija se dostavlja Gradu na posebno organizovani prijemni šalter u suterenu, Računski centar ili putem pošte na adresu Ulica 27. marta 43-45, Beograd, sa napomenom „Za javni poziv – stanovi”.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 30. jul.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na sajtu Grada Beograda u odeljku Gradski oglasi, konkursi i tenderi.

Izvor: beograd.rs

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Da li ste znali da je leva obala dobila sopstvenu eko patrolu?

Završen turnir u malom fudbalu „Trofej Vidovdana 2018“