Mimaks – PC & Tablet

Kratko uputstvo! Potrebno je uneti naziv i opis posla, odabrati tip i kategoriju oglasa, email na koji će stizati prijave i detalje firme. To bi bilo sve!

Napomena: Da bi oglas bio lepši predlažemo da unesete logo firme ili neku sliku koja predstavlja firmu. Takođe predlažemo da se unese detaljniji opis posla.

Važno! Popunite lokaciju obavljanja posla.

Detalji firme

Video nadzor