in

Završeni šipovi za most Borča-Zemun

Most Borča-Zemun - Kineski most
Most Borča-Zemun - Kineski most

Na zemunskoj obali završeni su šipovi prvog stuba za most Borča-Zemun, čime su završeni radovi na pobijanju svih 336 šipova, koji čine temelje za ukupno 30 stubova mostovske konstrukcije dužine 1.482 metra.

Šipovi su raspoređeni u grupama od osam do 26, a pobijani su na dubinama između 25 i 40 metara, saopšteno je iz Direkcije za građ. zemljište i izgradnju Beograda.

Debljina šipova se kreće od 1,2 metra za stubove severne prilazne konstrukcije pa do dva metra debljine, koliko iznose ispod dva glavna rečna stuba. Tokom procesa bušenja šipova strogo su kontrolisani svi parametri kako bi se ispunili ili nadmašili propisani standardi. Za praćenje kvaliteta izbušenog šipa ugrađivane su ultrasonične cevi za inspekciju, a posle pozitivne provere, svaka čelična cev je zalivena i zaptivena.

Šipovi čine temelje za trideset stubnih mesta. Sa zemunske strane, prva dva stuba nosiće južnu prilaznu konstrukciju dužine 97 metara, a na nju se od stuba broj 3 do stuba broj 6 nastavlja glavna mostovska konstrukcija iznad plovnog puta, koja je dugačka 362 metra. Od 6. do 21. stuba proteže se inundaciona odnosno obalna konstrukcija dužine 726 metara, a preostali deo mosta do stuba broj 30 čini severna prilazna konstrukcija dužine 297 metara.

Radovi se istovremeno odvijaju i na drugim delovima gradilišta. Na ranije završenom stubu broj 5, uz plovni put, u toku je postavljanje oplate i armature za prvi, tzv. “nulti” segment gornje konstrukcije na glavnom rasponu mosta. Pomoću velike pokretne skele sa naše strane izbetoniran je i treći raspon na obalnoj konstrukciji, a na severnoj navoznoj konstrukciji počelo je povezivanje stubova betonskim konzolama, na kojima će biti izgrađena kolovozna ploča.

Most Borča-Zemun - Kineski most

Kako saopštavaju, u okviru radova na pristupnim putevima, od mosta do Zrenjaninskog puta, domaći izvođači izvode radove na izradi trupa saobraćajnice. Do sada je izvršeno obeležavanje, izravnavanje i nasipanje trase saobraćajnice u dužini od blizu šest kilometara, kao i izrada betonskih propusta preko postojećih kanala.

Trenutno su u izgradnji prelazi preko Velikog kanala i kanala Vizelj, a pored naselja Krnjača, na drugom kraju pristupnih puteva uz Pančevački put, završava se izrada šipova za 550 metara dugačku mostovsku konstrukciju preko železničke pruge Beograd-Pančevo.

Foto: Nikola Đokić

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Servisne informacije

Servisne informacije 01.02.2013. god.

Veče Mocarta na sceni Stamenković – Ustanova Kulture „Palilula“