in

Na ranom javnom uvidu predstavljen izgled „Nove Ovče“

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove stavio je na rani uvid detaljni Nacrt plana regulacije za novo naselje Ovča. Ovim planom predviđena je gradnja stambenih blokova, objekata javne namene, komercijalnih i sportskih sadržaja i prateće infrastrukture za oko 14.670 stanovnika.

Novo naselje planirano je južno od postojeće Ovče, na površini od 120 hektara gde će biti izgrađeni vrtići, osnovne i srednje škole, dom zdravlja, kao i novi stambeni kompleksi, komercijalni sadržaji, sportsko-rekreativni centar i groblje.

Planirana je i izgradnja četiri predškolske ustanove kapaciteta od 270 do 300 dece, kao i dve osnovne škole za po oko 800 učenika i jedna srednja škola za maksimalno 720 đaka.

Predviđena je i gradnja jedne ustanove primarne zdravstvene zaštite, ustanove socijalne zaštite i jednog objekta za kulturu sa višenamenskom univerzalnom salom sa scenskim prostorom.

Uz gradnju novih stambenih kompleksa, u planu je i sanacija neplanski građenih postojećih stambenih blokova, a novo naselje imaće ukupno 5.059 stanova.

Nova Ovča imaće park koji će se prostirati na oko tri hektara sa fontanama i dečjim igralištima, dva trga sa uređenim platoima i zelenilom i zaštitnim zelenim pojasom oko naselja.

Planirana je i izgradnja sekundarnih saobraćajnica za pristup novoizgrađenom naselju, kao i biciklističke jednosmerne staze duž Ovčanskog puta i ulica Lole Ribara, Stanka Paunovića, Nova 9, Nova 16 i Lička 1.

Na prostoru budućeg naselja ne postoji sistem snabdevanja prirodnim gasom, pa je u planu izgradnja polietilenske gasne mreže.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Beograd, Palilula i Ovča na listi najzagađenijih u Srbiji

    SBB tvrdi da im država onemogućuje postavljanje kablovske mreže u Borči