in

Na ranom javnom uvidu ambiciozan plan detaljne regulacije za naselja uz Ovčanski put

Urbanistički zavod Beograda izradio je Plan detaljne regulacije za uređenje naselja uz Ovčanski put i on se nalazi na ranom javnom uvidu koji će trajati do 24. decembra.

Urbanističku podlogu za taj poduhvat koji čeka buduće investitore dala je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, koja je naručila izradu ovog plana.

U obuhvatu Plana je površina od ukupno 369 hektara, a buduće naselje, koje će po planu imati 17.600 stanovnika, podrazumeva mnoštvo novih sadržaja.

Planirana je izgradnja novih saobraćajnica, škola i zdravstvene ustanove, kao i sportskog kompleksa, verskih objekata, parkova, skverova i stambenih objekata uz sanaciju neplanski formiranih stambenih blokova, kao i mešovitih gradskih zona i komercijalnih sadržaja.

Plan detalje regulacije ovog područja obuhvata pet lokacija za objekte predškolskih ustanova, tri osnovne škole od kojih su dve planirane južno, a jedna severno u odnosu na Ovčanski put i jednu srednju školu.

Mešoviti gradski centri uključeni u plan podrazumevaju kombinaciju komercijalnih sadržaja sa stanovanjem, tako što su u prizemlju stambenih objekata obavezni komercijalni sadržaji.

Buduće naselje imaće i zonu čisto komercijalnih sadržaja, u okviru koje je planirana gradnja poslovnih kompleksa, trgovina na malo i veliko (robne kuće, tržni centri, distributivni centri), i turističkih objekata.

Planirani sportsko rekreativni kompleks namenjen je za treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na nacionalnom i međunarodnom nivou, a prostiraće se na 61,75 hektara.

Osim pomenutih objekata, u planu je, između ostalog, i gradnja trafostanica, pristupnih telekomuniakcionih mreža, toplovodne mreže, merno regulacionih stanica kao preduslov za gasifikaciju, kao i geotermalnih bunara.

U toku javnog uvida, Nacrt ovog plana biće izložen na sajtu grada Beogarada i možete ga pogledati OVDE.

Foto: Direkcija za građevinsko zemljište

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Završena je sanacija krova na vrtiću u Besnom Foku

    Rečna policija spasila ženu koja je skočila sa Pančevačkog mosta