in

Biogorivo PKB-a grejaće delove leve obale

Biogorivo PKB-a grejaće delove leve obale - 2015

Upotreba biogoriva za grejanje domaćinstava uveliko se koristi u nekoliko razvijenijih zemalja u svetu. na ovaj način štedi se mnogo na troškovima ogreva a uskoro bi ovaj način grejanja mogao doći i u Srbiju i to na levu obalu.

Zahvaljujući žetvenim ostanica sa njiva Poljoprivrednog kombinata Beograd delovi leve obale uskoro će se grejati obnovljivim izvorima energije.

Septembra prethodne godine preduzeća „PKB Zelena energija“ iz Padinske Skele, „Mašinoprojekt Kopring“ Srbija i „Polytechnik“ Austrija potpisala su ugovor kojim se obavezuju na saradnju prilikom izgradnje elektrane-toplane.

Trenutno se biomasa sa zemljišta PKB-a koristi u grejanju plastenika a po izgradnji ove elektrane-toplane za grejanje će se korisititi oko 3.100 tona sojine slame, 900 tona slame uljane repice i više od 4 hiljade tona kukuruzovine što će dovesti do velike uštede pri kupovini ogreva.

Za početak, osim plastenika „Hortikulture“ grejaće se Osnovna škola „Olga Petrov“ i bolnica „Dr Laza Lazarević“ a plan je da kasnije ovo postrojenje za grejanje postane jedno od najvećih u regionu.

Stručnjaci napominju da se pored prikupljanja žetvenih ostataka sa njiva treba baviti i uzgojem  energetskih biljaka kao što su miskantus i energetska vrba.

Elektrana-toplana o kojoj je reč još uvek nije završena ali se nadamo da će to biti u skorije vreme kako bi bar jedan deo Beograda dobio modernu elektranu kojom bi mnogo uštedelo.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Ruska delegacija proverava radove na pruzi Beograd-Pančevo

Pas iz Krnjače poznat u beogradskim novinama