in

Elektrana-toplana na biomasu gradiće se u Padinskoj Skeli

Biomasa, LOBI

Sekretarijat za energetiku Grada Beograda, preduzeće „PKB Zelena energija“ iz Padinske Skele i konzorcijum koji čine firme „Mašinoprojekt Kopring“ Srbija i „Polytechnik“ Austrija, potpisali su u četvrtak 25. septembra 2014. godine ugovor o izradi tehničke, ekonomske i ekološke dokumentacije potrebne za pribavljanje građevinske dozvole za kombinovanu elektranu na biomasu „Padinska Skela“.

Međudržavni sporazum koji su potpisale Vlada Švajcarske, Vlada Srbije i Grad Beograd u decembru 2012. bio je potpora za ugovor potpisan pre neki dan. Potpisivanjem tog dokumenta obezbeđeno je finansiranje ovog projekta koji je pravi savremeni projekat za proizvodnju električne i toplotne energije pomoću obnovljivih izvora energije – biomase.

Raspodela proizvedene energije biće sledeća: električna energija biće isporučivana „EPS Snabdevanju“ kao javnom snabdevaču. Toplotna energija koristiće se za grejanje škole „Olga Petrov“ i bolnice „Dr Laza Lazarević“, a takođe i za grejanje dva plastenika PKB-a površine od dva hektara.

Izgradnju kombinovane elektrane na biomasu, kao i rekonstrukciju škole i bolnice, kroz donaciju finansira Vlada Švajcarske, dok Grad Beograd finansira izgradnju toplovodne mreže od elektrane do škole i bolnice. Ukupan budžet projekta iznosi 7,9 miliona evra, od čega 6,4 miliona evra daje Vlada Švajcarske, a 1,5 miliona evra Grad Beograd.

Trenutno je ugovoreno izvođenje neophodnih geoloških istražnih radova, laboratorijsko ispitivanje uzoraka i izrada geološkog elaborata, zatim priprema studije opravdanosti sa idejnim projektom, projekat zaštite od požara i dojave požara i studije uticaja na životnu sredinu. Kada se sve pripreme završe, a rok je pet meseci, nastupa pribavljanje građevinske dozvole i raspisivanje međunarodnog tendera za nabavku opreme i izvođenje radova.

 

Ovo je svakako jedna pozitivna vest za Levu obalu. Jedno naselje dobiće elektranu na obnovljivi izvor energije i time će se uštedeti troškovi i sačuvati prirodna okolina. Nadamo se da će ovakvih projekata biti više u budućnosti jer oni podižu kvalitet života naših sugrađana.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Biciklisti Beograda održali izbornu vožnju - 03.03.2014.

    Sutra protestna vožnja biciklista u centru grada i na Levoj obali

    Nelegalni prevoznici - Pančevački most - LOBI, izvor: kurir-info.rs

    Nelegalni prevoznici kod Pančevačkog mosta zaradili kazne