in

Za buduću banju Ovča plan predviđa 17,5 hektara

Izgradnja banje u beogradskom naselju Ovča mogla bi, nakon višegodišnjih medijiskih napisa, da bude barem jedan korak bliže realizaciji kada bude usvojen Plan detaljne regulacije banje u Ovči, koji je izrađen na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda i koji se trenutno nalazi na javnom uvidu.

Istraživanja su pokazala da se ova voda može prvenstveno koristiti u lečenju i rehabilitaciji, kao dopunsko sredstvo lečenja uz medikamentoznu i fizikalnu terapiju.

Voda, dodaje se, nije za korišćenje u rekreativne svrhe zbog svog lekovitog dejstva na organizam. Zbog duže eksploatacije kod rekreativnog kupanja, može da dođe do neželjenih efekata.

Kako se navodi, osnovni cilj izrade plana je stvaranje potencijala za buduću organizovanu eksploataciju istraženih prirodnih resursa, kroz formiranje sportsko rekreativnih i turističko banjskih kompleksa, kao dela turističke ponude Beograda.

Površina na koju se odnosi ovaj plan detaljne regulacije iznosi oko 122 hektara. Plan predviđa značajne izmene postojećih namena površina, pa bi tako svih 45 hektara poljoprivrednog zemljišta i većina od 18 hektara zelenih površina trebalo da ustupe svoje mesto za nove namene.

Spa Centar u Ovci na sveti nikad - 2015
Nekadašnji projekat „Spa Centar u Ovči“

Prema budućoj organizaciji, stanovanju će biti namenjeno više od 50 hektara, dok će značajne površine biti određene za komercijalne i sportske sadržaje, među kojima se ističe budući banjski kompleks.

Ukupna bruto razvijena građevinska površina namenjena za stanovanje iznosi gotovo 300 hiljada kvadrata. Na ovom prostoru, inače, ukupan broj stanovnika sada iznosi oko 6.000, a plan predviđa porast tog broja za dodatne 2.000 ljudi. To bi, navodi se, trebalo da podrazumeva i opredeljivanje dodatnih kapaciteta za vrtiće i osnovno obrazovanje.

Komercijalne delatnosti prostiraće se na 156 hiljada kvadrata, a planirani broj zaposlenih u njima iznosi oko 2.600 ljudi.

Kada su u pitanju komercijalni sadržaji, plan predviđa izgradnju trgovina na malo (hipermarketi, robne kuće, otvoreni tržni centri), izložbenih prostora, ugostiteljskih objekata (hoteli, pansioni, restorani…), poslovnih i naučno-istraživačkih centara…

Na oko 8 hektara namenjenih za sport moguća je realizacija sportskih objekata kao što su zatvoreni sportski objekti, otvoreni tereni, klizalište, kao i otvoreni sportski poligoni (skejt park, frizbi park…)

Za buduću banju Ovča plan predviđa 17,5 hektara na kojima je dozvoljena izgradnja objekata zdravstvene zaštite, objekata za korišćenje prirodnih lekovitih sadržaja, objekata za smeštaj i boravak posetilaca (hotelski kompleks), otvorenih i zatvorenih bazena sa pratećim sadržajima (plaža, tuševi, svlačionice, zelenilo, parking), kao i komercijalno poslovnih sadržaja.

Sve je ovo lepo, ali nas najviše zanima je kada?

Foto: Nikola Đokić

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Sahranjena mlada policajka iz Koteža

Palilula u akciji „Stop porodičnom nasilju“