in

Pomoć za interno raseljena lica i porodice izbeglica

Pomoć za interno raseljena lica i porodice izbeglica
Pomoć za interno raseljena lica i porodice izbeglica

Trenutno u Beogradu postoji osam kolektivnih centara u kojim živi oko 900 izbeglih i raseljenih lica, jedan od njih se nalazi i u naselju Krnjača. Kako bi se lakše pomoglo ljudima koji u njima žive i da se isti zatvore formiran je Savet za Migracije.

Savet je formiran 2010. godine i prvenstveno se bavi problemima izbeglih i prognanih lica.

Kako bi se izbegao bilo kakav vid diskriminacije, u sklopu njega biće uključeni Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Takođe, jedan od gorućih problema, a koji će biti u ingerenciji ovog Saveta, jeste i pitanje nehigijenskih naselja.

Opština Palilula je predložila liste korisnika za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za interno raseljena lica i porodice izbeglica.

Pomoć za interno raseljena lica u vidu građevinskog materijalaUsvojen je Predlog liste o izboru korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za interno raseljena lica sa teritorije GO Palilula.

Na listi korisnika su:

1. Vuković Jadranka, IRL, zahtev br. 3070/12
2. Doknić Jovica, IRL, zahtev br. 3071/12
3. Vučinović Miodrag, IRL, zahtev br. 2956/12
4. Ljušić Radenko, IRL, zahtev br. 3138/12
5. Sulejmani Ermina, IRL, zahtev br. 2890/12
6. Milosavljević Zlatibor, IRL, zahtev br. 2995/12
7. Aguši Basri, IRL, zahtev br. 2946/12
8. Joksimović Dragiša, IRL, zahtev br. 3142/12
9. Filipović Srboljub, IRL, zahtev br. 3099/12
10. Elezi Eđevit, IRL, zahtev br. 2947/12
11. Redžepi Silfidin, IRL, zahtev br. 3162/12

Na predlog liste o izboru može se podneti prigovor Savetu za Migracije preko Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za porodice interno raseljenih lica, u roku od 8. dana od dana objavljivanja iste na oglasnim tablama Opštine.

Nakon odlučivanja po prigovorima , sprovešće se postupak javne nabavke, a po završetku iste izvršiće se raspodela građevinskog materijala.

Pomoć za porodice izbeglica u vidu građevinskog materijala

Usvojen je Predlog liste o izboru korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za porodice izbeglica sa teritorije GO Palilula.

Na listi korisnika su:

1. Čolović Željko, zahtev br.3150/12
2. Krndija Dušanka, zahtev br. 2988/12
3. Vidnjević Milenko, zahtev br.3081/12
4. Barišić Mirjana, zahtev br. 3023/12
5. Nikolić Marica, zahtev br. 3025/12
6. Alavanja Sekul, zahtev br.2958/12
7. Savić Jovo, zahtev br.3000/12
8. Sagradžija Milan, zahtev br.3089/12
9. Ćalić Marko, zahtev br.2960/12
10. Graić Soka, zahtev br. 3092/12
11. Šašić Dragan, zahtev br.3098/12
12. Pulja Živka, zahtev br.3121/12
13. Novaković Mirko, zahtev br. 3125/12
14. Šolić Nebvojša, zahtev br.3094/12
15. Cvetković Mirko , zahtev br. 2986/12
16. Gojković Milan, zahtev br. 3084/12

Na predlog liste o izboru može se podneti prigovor Savetu za Migracije preko Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za porodice izbeglica, u roku od 8. dana od dana objavljivanja iste na oglasnim tablama Opštine.

Nakon odlučivanja po prigovorima , sprovešće se postupak javne nabavke, a po završetku iste izvršiće se raspodela građevinskog materijala.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Učenica OŠ Stevan Sremac

    Učenica OŠ Stevan Sremac priredila izložbu „Kraljevići sa Bernabeua“

    Ko radi za Vladu 14. januar neradan dan?!