in

Ko radi za Vladu 14. januar neradan dan?!

Preporuka Vlade Srbije da 14. januar bude neradni dan zbog dočeka Srpske nove godine nas je sve prijatno iznenadila. Ne zato što smo mi po prirodi inače neradan narod, već što volimo da slavimo.

Pa još jedan neradan dan, i to za dan proslave dočeka Srpske Nove godine, sa oduševljenjem je prihvaćen. Ali izgleda samo od strane zaposlenih koji su se previše ponadali.

Naime, cela ova halabuka u vezi neradnog 14. januara jeste u stvari preporuka koju bi trebalo dosledno da sprovedu samo oni kojima je Vlada Srbije poslodavac. Pa se ja upitah, a šta je sa nama ostalima? I mi smo zaposleni. Doduše, sa ovako visokom stopom nezaposlenih, kao i visokom stopom zaposlenih u državnim institucijama postavlja se i pitanje koliko je nas zaposlenih u privatnom sektoru koji će ovakve i slične preporuke od strane Vlade doživeti kao veliku sramotu, neozbiljnost i neprofesionalnost.

Zatvoreno zbog praznika – ne važi za sve

Ko radi za Vladu 14. januar je neradan dan?! Ukoliko je to državni praznik ( a valjda jeste) podjednako bi trebao da se odnosi na sve nas državljane zemlje Srbije??? Valjda! Pa ukoliko ste i imali lepu ideju ali ne i dovoljno vremena da je sprovedete u delo, onda poštovana Vlado to uradite na način da svima bude jasno šta ste hteli, šta ko treba da radi a šta da ne radi. A ne ovako…

Pustili na volju kompanijama da svaka definiše po svom nahođenju da li će se 14. januar raditi ili ne.

Pa tako lokalne samouprave i poslodavci nisu dužni da dosledno sprovode zaključak Vlade da 14. januar bude neradni dan, s obzirom na to da je dat u formi preporuke. Odnosno „Zaključak vlade omogućava veliki broj diskrecionih ovlašćenja poslodavcima, da sami procene u kojoj meri i na koji način će ga poštovati„. A to znači da svakako postoji opasnost da se zaključak protumači na način na koji vlada nije želela.

Ko radi za Vladu 14. januar je neradan dan?! Odnosno to znači da svaki poslodavac treba da proceni na koji način će organizovati rad 14. januara i na koji način će obezbediti ostvarivanje prava zaposlenih. Iz ovoga proističe mogućnost da poslodavac sam proceni da li će obezbediti uslove koji se obezbeđuju za državne praznike ili će se ponašati kao da je običan radni dan.

A da budemo skroz precizni to znači da u slučaju da poslodavac ne donese posebnu odluku kojom prihvata zaključak vlade, zaposleni koji budu radili 14. januara neće moći da ostvare pravo na uvećanu dnevnicu.

Odnosno dragi moji, zaposleni koji rade u državnim institucijama imaju 14. januara NERADAN dan, odnosno oni zaposleni državnih institucija koji toga dana budu radili imaju pravo na obračun duple (praznične dnevnice), a mi ostali obični smrtnici (tj.zaposleni u privrednom sektoru koji i održava ovu propalu privredu i istu tu Vladu) ćemo raditi kao i svaki drugi dan, a taj famozni 14.01. će nam biti plaćen kao i svaki drugi običan dan!

U Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike smatraju da bi tu preporuku trebalo da dosledno sprovedu ministarstva i drugi organi i institucije čiji je Vlada Srbije poslodavac, sem službi čije bi odsustvo sa rada moglo da proizvede negativne posledice po građane i privredu.

Ko radi za Vladu 14. januar je neradan dan?! Te javne službe proces rada treba da organizuju tako da se zadovolje osnovne potrebe građana i privrede a radnici u tim državnim službama koje 14. januara budu radile trebalo bi da ostvare naknadu koja se obezbeđuje za rad na državne praznike.

I još jednom da istaknem u zaključku Vlade Srbije navedeno je da državni i drugi organi i organizacije i privredni subjekti 14. januara treba da omoguće zaposlenima da odsustvuju s rada pod uslovom i na način kojim je uređeno odsustvovanje u dane državnih i verskih praznika koji se u Srbiji praznuju kao neradni dani.

A kompanije iz privatnog sektora treba da se prave kao da se ništa nije ni desilo!

E Srbijo, lepo ti praznuješ Srpsku Novu godinu! Pa se onda pitamo gde ode naša istorija, kultura i tradicija i koliko poštujemo običaje.

Samo da ne dođemo u situaciju da prosečan građanin Srbije pre zna kada se slavi Kineska Nova godina nego ’Ova Naša’… – Srećna Vam Srpska Nova godina!

[poll id=“3″]

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

  1. Da li treba da bude neradan dan ili ne, uopšte nije toliko bitno. Bitno je da imamo Vladu koja ne zna da donese jednu jednostavnu odluku. Nego predhodnih 5 dana slušamo svakakva tumanjenja, pa više niko ne zna kako treba da postupi. Ko nama vodi državu? Neradnici, vernici, tezgaroši… strašno… Ja sam mojim zaposlenima dao slobodno, jer za jedan dan neću propasti. Poslodavac u pokušaju!

Pomoć za interno raseljena lica i porodice izbeglica

Pomoć za interno raseljena lica i porodice izbeglica

Minibus linija E7 Borča

Borča ipak bez minibus linije E7