in

Ovih 35 strogih pravila važiće u vrtićima od 11. maja

Potvrđeno je da će 11. maja vrtići početi sa radom, a deo osnovnih škola će u boravak primati decu od prvog do četvrtog razreda i to decu roditelja koji su u obavezi da rade.

Mi za to imamo resurse, to podrazumeva rad u malim grupama uz velike bezbednosne procedure koje ćemo ovih dana pripremiti – rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević

Grupe koje u vrtićima slušaju obavezan predškolski pripremni program ne moraju da dolaze, jer oni imaju onlajn nastavu, pa će kao i osnovci završiti sa nastavom do kraja maja.

Vaspitne grupe koje sada budu formirane po uzrastima u vrtićima, biće mnogo manje nego što je uobičajeno. Kako ministar navodi, grupe će biti čak 50 odsto manje nego što je bio slučaj.

Proveravaće se da li poslodavac, kod koga su zaposleni roditelji, insistira da rade uživo ili na daljinu i da li su se snašli na neki drugi način – rekao je ministar.

Na sastanku koji će biti održan u četvrtak biće sastavljena uputstva za sve one koji će učestvovati u radu vrtića na ovaj način.

Beograd je, u saradnji sa Zavodom za biocide i medicinsku ekologiju, već pripremio i dezinfikovao više od pola predškolskih ustanova.

Onaj ko dovodi dete mora da ga dovodi sa zaštitnom opremom, deca idu odmah na dezinfekciju, mora da postoji dezobarijera. Nema dovođenja dece u vrtić sa infekcijama. Deca sa respiratornim problemima ne treba da idu u vrtić – rekao je Kon.

Kako je najavio dr Predrag Kon, sve predškolske ustanove moraće da ispoštuju ni manje ni više nego 35 bezbednosnih uslova.

 1. Pre početka rada, potrebno je provesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija.
 2. Obezbediti dovoljne količine lične zaštitne opreme, sredstva i pribora za čišćenje i dezinfekciju.
 3. Na ulazu u objekat postaviti dezobarijere.
 4. Uvesti obavezno pranje ili dezinfekciju ruku prilikom ulaska u objekat, kao i pranje ruku dece pri prijemu u ustanovu.
 5. Prijem dece obavljati u skladu sa važećom procedurom ponovnog dolaska deteta nakon dužeg odsustva uz potvrdu nadležnog pedijatra.
 6. Prilikom dolaska/odlaska dece uspostaviti proceduru kontrolisanog ulaska kako se ne bi stvarala gužva i kako bi se obezbedila preporučena distanca od 2 metra. Roditelji dece treba da nose masku pri dolasku.
 7. Edukovati roditelje o važnosti ostajanja kod kuće dece sa simptomima bolesti – respiratorne, crevne infekcije, povišena temperatura i sl. Ili sa sumnjom na početak bolesti
 8. Edukovati zaposlene o obavezi praćenja sopstvenog zdravstvenog stanja i stanja dece. Zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti, odmah udaljiti sa radnog mesta.
 9. Sprovoditi strogu trijažu dece pri prijemu u objekat. Osoba koja obavlja trijažu treba da pre pregleda i nakon svakog pregleda opere ruke toplom vodom i sapunom, kao i da koristi ličnu zaštitnu opremu – masku, rukavice, vizir, radnu uniformu. Razmotriti mogućnost uvođenja merenja telesne temperature beskontaktnim toplomerom pri dolasku deteta – obrisati ga nakon svakog merenja alkoholnom maramicom ili dezificijensom. Pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne bolesti, dete ne primati u kolektiv.
 10. Pojačati higijenske mere u celom objektu uz češću primenu mera tekuće dezinfekcije prostora, površina i predmeta, uključujući igračke, površine i predmete koji se često dodiruju (prekidači za svetlo, ključevi, ručke ormarića, sudopera, stolovi, stolice, objekti za igranje u dvorištu i sl.).
 11. Obezbediti da deca za stolovima sede na udaljenosti od 2 metra.
 12. Ne mešati grupe i vaspitače, u skladu sa preporukom socijalnog distanciranja. Boravak dece organizovati tako da se međusobni kontakt različitih vaspitnih grupa dece (smeštenih u odvojenim prostorijama) maksimalno izbegne
 13. Ne dozvoliti da deca među sobom dele hranu.
 14. Ne koristiti igračke koje se ne mogu prati i dezinfikovati, posebno mekane igračke. Ne mešati igračke između vaspitnih grupa i dece pre nego što se operu i dezinfikuju.
 15. Posebnu pažnju treba obratiti na potrebu pojačanih higijenskih mera u slučaju pranja, umivanja, hranjenja, držanja u naručju dece.
 16. Uvesti češće pranje ruku dece, a obavezno nakon kijanja, kašljanja, plača, pre i posle konzumiranja hrane.
 17. Uvesti obavezan nadzor pri pranju ruku dece.
 18. Tokom menjanja pelena u mlađim grupama, strogo poštovati proceduru održavanja higijene ruku pre i nakon zamene i odlaganja pelena.
 19. Koristiti sredstva za pranje koja se rutinski koriste.
 20. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni u skladu sa uputstvom proizvođača
 21. Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju moraju se držati van domašaja dece i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini dece
 22. Redovno, u skladu sa vremenskih prilikama, prirodnim putem – otvaranjem prozora, provetravati prostorije, posebno prostorije za boravak dece. Ne koristiti veštačku ventilaciju.
 23. Dnevni odmor – spavanje organizovati tako da se deca na krevetima pozicioniraju po principu „noge – glava“ uz preporučenu razdaljinu od 2 metra.
 24. Osobe koje rade na pripremi i distribuciji hrane moraju nositi maske i rukavice i sprovoditi mere pojačane lične higijene, posebno učestalog pranja ruku i mere pojačane opšte higijene.
 25. Prilikom pripreme hrane potrebno je strogo se pridržavati principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom
 26. Sprovoditi pojačane edukativne aktivnosti sa decom, sa ciljem lakšeg razumevanja i usvajanja novih pravila postupanja o važnosti: a) čestog i pravilnog pranja ruku (minimum 20 sekundi – npr. uz neku pesmicu), b) kašljanja i kijanja u podlakticu, v) socijalnog distanciranja koje treba osmisliti kroz igru dece – razmestiti ih da sede na udaljenosti jedni od drugih – npr. da vežbaju da rašire ruke i „mašu krilima“ tako da se ne dodiruju, g) izbegavanje dodirivanja lica.
 27. Na vidnim mestima postaviti edukativne postere sa preporukama o preventivnim aktivnostima.
 28. Kontrolisati razloge odsustva dece, kontaktirati roditelje, a po potrebi i pedijatra nadležnog Doma zdravlja.
 29. Ne sprovoditi organizovane grupne aktivnosti u objektu ( priredbe i sl. ), kao ni organizovane posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja ljudi
 30. Ukoliko postoji organizovani prevoz dece (kuća – predškolska ustanova), mere socijalnog distanciranja i pojačane dezinfekcije se moraju poštovati i tokom prevoza.
 31. Učestaliju dezinfekciju primenjivati i kod namenskih vozila za transport hrane.
 32. U slučaju pojave simptoma ili sumnje na postojanje COVID 19 infekcije, potrebno je obezbediti prostoriju za izolaciju u slučaju pojave simptoma bolesti deteta tokom boravka u objektu.
 33. Kod svake promene zdravstvenog stanja, dete izolovati u sobu za izolaciju, odmah obavestiti roditelje/staratelje i, u najkraćem roku, dete uputiti lekaru.
 34. Proveriti zdravstveno stanje ostale dece koja borave u kolektivu i svaki sumnjiv slučaj izolovati.
 35. U slučaju potvrde COVID 19 infekcije, prostor u kome je osoba boravila ne koristiti. Otvoriti spoljna vrata i prozore da bi se prostor provetrio. Pre čišćenja prostora sačekati bar 24 sata. Detaljno oprati i dezinfikovati prostor, površine, pribor, opremu i dr. namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme.

Vaspitačima zaista neće biti lako, jer deci mlađeg uzrasta je veoma teško objasniti nastalu situaciju. Ipak, otvaranje vrtića bilo je neophodno zbog onih roditelja koji moraju da rade, a čiju decu nema ko da čuva.

Takođe, verujemo da će svaki roditelj probati da nađe i drugo „kućno“ rešenje za čuvanje mališana, pa da će broj dece u vrtićima zaista biti drastično manji nego inače.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

 1. „Tačka 9. Razmotriti mogućnost uvođenja merenja telesne temperature beskontaktnim toplomerom pri dolasku deteta.“

  Pa valjda bi to trebala da bude tačka 1. i da se primenjuje uvek. Ali neeeee… Samo treba „razmotriti“ ovu mogućnost.
  Kao da ti toplomeri koštaju milion dinara.
  Drugo nisam ni očekivala od ovih nesposobnjakovića.
  SRAMOTA!

Kako će ove godine biti organizovan upis prvaka u osnovne škole

Od 8.maja redovan broj vozila, ali ograničen broj putnika u gradskom prevozu