Pravila za korišćenje fitnes klubova, kao i kozmetičkih i frizerskih salona - www.lobi-info.rs

Pravila za korišćenje fitnes klubova, kao i kozmetičkih i frizerskih salona

6 minuta za čitanje

Odlukom Republičkog kriznog štaba od danas će ponovo početi da rade fitnes-klubovi i teretane. Takođe, doneta je odluka i da mogu početi da rade kozmetički i frizerski saloni.

Naravno, i zaposleni i korisnici će morati da se pridržavaju propisanih procedura, a evo koje su procedure obavezne za prostore koji pružaju ove vrste usluga.

Instrukcije za rad teretana i fitnes-klubova su sledeće:

 1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba
 2. Na ulazu u klub mora biti instalirana dezo barijera
 3. Na početku i kraju radnog dana provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve površine, opremu, sprave i druge rekvizite. U toku radnog dana što ćešće provetravati
 4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih i korisnika, mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi 70% alkohola
 5. Svi zaposleni moraju nostiti ličnu zaštitnu opremu, odnosno zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom celokupnog radnog vremena
 6. Korisnici moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene
 7. Korisnici moraju unapred zakazati termin telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom.
 8. Korišćenje zajedničkih, kao što su kafe-kuhinje, svlačionice, tuš-kabine i slično, moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije
 9. Organizacija vežbanja mora biti takva da u svakom momentu između vežbača bude fizička udaljenost od najmanje dva metra (10 metara kvadratnih po vežbaču).
 10. Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje moraju se dezinfikovati nakon svake upotrebe
 11. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome COVID-19, odgovorno lice kluba dužno je da bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija kluba
 12. U slučaju da neko od korisnika usluga ima simptome COVID-19, zaposleni i odgovorno lice dužni su da ga zamole da napusti prostorije kluba

Kada su u pitanju kozmetički i frizerski saloni instrukcije su sledeće:

 1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga
 2. Na ulazu u salon mora biti instalirana dezo barijera (podmetač natopljen dezinfekcionim sredstvom – preparatima na bazi hlora ili alkohola)
 3. Prilikom otvaranja i zatvaranja salona, dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine. U toku dana što češće provetravati
 4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih ili korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom, sa minimalno 70% alkohola
 5. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom
 6. U salonu može boraviti ograničen broj korisnika, tako da razdaljina između dva korisnika bude minimum dva metra
 7. Prilikom rada sa korisnicima obavezno je nošenje zaštitne maske i rukavica
 8. Prilikom pružanja usluga higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, kao i nemedicinskih estetskih intervencija, obavezno je da obezbede uslovi kojima se sprečava pojava i prenošenje bolesti, a ukoliko to nije moguće, da takve usluge ne pružaju
 9. Sve radne površine, oprema i sredstva za rad, naročito one koji se neposredno koriste na korisniku (češljevi, peškiri, makaze, kreveti, instrumenti u kozmetičkim salonima) moraju biti obavezno dezinfikovani nakon svake upotrebe
 10. Otpadni materijal koji nastane u radu salona pokupiti i staviti u jednu kesu za đubre koju treba dobro zavezati, pa staviti u još jednu kesu i odložiti na predviđeno mesto
 11. Upotrebljene peškire i drugu tekstilnu galanteriju odložiti u posebno određenu kesu, te ih na kraju radnog dana oprati u mašini za veš sa korišćenjem praška za veš na visokoj temperaturi
 12. Korišćenje zajedničkih prostorija, kao što su kafe-kuhinje, sobe za presvlačenje, tuš-kabine, kupatila, ve-ce i slično, moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog pojedinačnog korišćenja izvrši dezinfekcija
 13. Radne površine, stolice i stolovi koji se ne koriste moraju se često dezinfikovati, minimum jednom u toku radnog dana
 14. Ceo prostor salona, sa svim pratećim prostorijama, mora svakodnevno biti dezinfikovan nakon završetka rada salona
 15. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome COVID-19, odgovorno lice kluba dužno je da bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija salona
 16. U slučaju da neko od korisnika usluga ima simptome COVID-19, zaposleni i odgovorno lice dužni su da ga zamole da napusti prostorije salona

Sugrađanima su tokom perioda vanrednog stanja nedostajale sve ove usluge. Nadamo se da će se i vlasnici i korsnici ovih objekata pridržavati svih preporučenih mera zaštite.

Leave a Reply

Prethodna priča

Sugrađani u Kotežu zajednički rešili problem u svom delu naselja

Sledaća priča

Porodica Matić iz Koteža zajedno pobedila virus COVID 19

Poslednje od Društvo