in

Borba za Sportski aerodom „Lisičji jarak“ u Padinskoj Skeli

Za one koji ne znaju na levoj obali imamo Aerodom Lisičji jarak (LYBJ), to je mali aerodrom koji se nalazi u Padinskoj Skeli. Namenjen je za sportsko i amatersko letenje (sopstvene potrebe) i obuku pilota, odnosno letenje vazduhoplova do 5700 kilograma poletne mase.

Vlasnik aerodroma je Vojska Srbije, a njegov korisnik je Vazduhoplovni savez Srbije (VSS). Na aerodromu LYBJ bazira više operatera koji ga koriste kao bazni aerodrom, jedna kafana i privatna radnja za prodaju vazduhoplovnih delova, opreme i raznih sitnica za potrebe avijatičara. Tu je nekoliko hangara različitog kapaciteta, nekoliko PSS od kojih je samo jedna u upotrebi i ruševni toranj. Zbog lošeg stanja staze u upotrebi njena je dužina skraćena na oko 600 metara.

Aerodrom LYBJ je često pod NOTAM-om zbog podzemnih voda u kišnom periodu, tako da ga nije moguće koristiti tokom čitave godine. Tako je već godinama, a drenažni sistem ne postoji ili nije u funkciji.

Povod za pisanje ovog teksta jeste nepotvrđena informacija da vlasnik aerodroma želi da raskine ugovor o korišćenju sa korisnikom. Znači Vojska Srbije želi da raskine ugovor sa VSS. Ili se može reći i da Ministarstvo odbrane želi da raskine ugovor sa Ministarstvom sporta.

Teško je doći do preciznih informacija o čemu se tu radi, mada postoje određene glasine o uzrocima i tekućim dešavanjima.

Navodno je Vojska Srbije utvrdila da se LYBJ koristi nenamenski, mimo klauzula ugovora, da VSS vrši davanje materijalnih resursa korisnicima uz nadoknadu, tj. komercijalni zakup objekata ili prostorija, zatim bespravna gradnja i još po nešto. Do dokumenata je nemoguće doći u ovoj fazi dešavanja.

Nedvosmisleno je da se nešto ozbiljno događa jer je VSS organizovao sastanak sa korisnicima usluga na LYBJ (zakupcima) u ponedeljak 27. juna. Možda sa očekivanjem da će zakupci braniti interese zakupodavca. Teško da će do toga doći, posebno ukoliko u svemu budu postojali elementi nezakonitosti od strane korisnika aerodroma. Bilo da je to kršenje klauzula ugovora, nenamensko trošenje novca ili nešto drugo.

Čini se da je nekakav sudski epilog neizbežan. Pretpostavka je da je novac, koji od strane VSS nije korišćen za održavanje aerodroma i manevarskih površina, pronašao neke svoje tokove koje će verovatno istražni organi utvrditi u eventualnom sudskom postupku.

Vratimo se podzakupcima, malim operaterima sa Jarka. Čini se da su se sve sile urotile protiv njih. Od vremenskih prilika, slabe platežne moći njihovih klijenata, preko nesavesnog zakupodavca, vlasti i drugih.

Pitanje je da li će u narednom periodu morati da traže neki novi bazni aerodrom, da li će se eventualni troškovi vraćanja u pređašnje stanje slomiti na njima, da li će njihovi objekti za koje imaju saglasnost VSS morati da se uklone i drugo.

Danak javašluku na LYBJ je na određeni način već plaćen štetom na nekoliko aviona u toku juna, a zbog lošeg stanja PSS. Šta je sledeće? Koje je to buduće razočarenje koje čeka avijatičare?

Pitanje svih pitanja je da li će avijatičari ikada imati predstavnike čija dominantna crta neće biti alavost i čiji će rad biti posvećen kolektivnom umesto individualnom boljitku.

Malim operaterima želimo puno sreće u odbrani interesa!

Izvor: Avijatičar

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Isključenje sa Pančevačkog mosta, LOBI

Alternativno isključenje ka levoj obali popravljeno (FOTO)

IMA NADE! Momci iz Borče sami sredili teren u Centru 3