in

Zbog povreda na zaleđenim ulicama i trotoarima moguća odšteta

Zbog zaleđenih i klizavih trotoara, neočišćenih stepeništa i parkova sugrađani mogu ozbiljno da se povrede. Zavisno od toga u čijoj je nadležnosti čišćenje, moguće je dobijanje odštete.

Primera radi, trotoare širine do pet metara u obavezi su da održavaju čistim vlasnici objekata ispred kojih se javna površina pruža. Ako se, recimo, nezgoda desi na prilazu u stambenu zgradu, teret ide na pleća skupštine stanara.

Za trotoare šire od pet metara odgovorne su gradske službe, a najčešće je to JKP „Gradska čistoća“. Iako možda iznenađujuće, iz ovog preduzeća kažu da im se sugrađani ove godine još nisu obraćali iz ovog razloga.

Zahteva za novčanu nadoknadu zbog povreda na površinama koje nisu očišćene od snega i leda, a u našoj su nadležnosti, nije bilo.

– poručili su u „Čistoći“.

Mogućnost za nezgode postoji i tokom korišćenja javnog gradskog prevoza, pa se odšteta može tražiti i od prevoznika, bilo privatnih, bilo GSP-a.

U gradskom prevozu su svi putnici osigurani, čak i oni koji nemaju kartu. Pod putnicima se podrazumevaju i ljudi koji se nalaze u krugu stanice.

Podnošenje zahteva za odštetu, zbog nastalih telesnih povreda, iziskuje određenu proceduru. Pomenuti zahtev trebalo bi prvo podneti osiguravajućoj kući ukoliko imate takvo osiguranje. Zatim sledi opcija pokretanja parničnog postupka protiv pravnog ili fizičkog lica. Misli se na onoga ko je odgovoran za održavanje i čišćenje, bilo da se radi o vlasniku kuće, skupštini stanara, privatnoj firmi ili javnom preduzeću…

Za tako nešto građanima će trebati lična dokumenta, kompletna lekarska dokumentacija, policijski zapisnik (u slučaju da je izvršen uviđaj), dokazi koji utvrđuju oštećenje, a poželjno je imati i dva svedoka.

Ko šta čisti?

Za poslove čišćenja ulica i puteva od snega i leda zadužen je „Beograd put“, za pešačke zone, pešačke prelaze i pasarele, javna stepeništa, trotoare šire od pet metara, kao i one ispred pešačkih prelaza i podzemnih prolaza – „Gradska čistoća“, za pešačke staze u parkovima i trotoare oko parkova „Zelenilo“, za javna parkirališta „Parking servis“…

Foto: Blic

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Prema statistikama, Palilula je u prve tri opštine po broju prodatih stanova

Palilula među prve tri opštine po iznosu koji za 2019. dobija iz budžeta grada