in

Za odbranu leve obale odazvalo se 200 volontera

Hvala Vam gradjani leve obale - 2014
Hvala Vam gradjani leve obale - 2014

Na listu regurtovanja volontera za radnu akciju na levoj obali, za 24 sata prijavilo se oko dve stotine volontera koji žele svojim delovanjem da zaštite levu obalu od najveće reke u Srbiji i Evropi, i od podzemnih voda ukoliko to bude potrebno.

Na našem portalu Lobi info na listu regrutovanja se prijavilo oko 200 volontera sa željom da pomognu svojim kućama, komšijama i naseljima leve obale Dunava.

Lista je šarenolika, podjednanko je zastupljena i muška i ženska populacija, i zapažene su jaka želja, volja i spremnost građana da pomognu u nevolji.

regrutovanje-2014

Muški deo populacije se pretežno prijavljivao za fizičke poslove, nošenje džakova, pravljenje bedema, prenos stvari iz poplavljenih mesta itd. dok se ženski prijavio za volontiranje u evakuacionim i kolektivnim centrima i punktovima za prikupljanje pomoći, vezivanje džakova, kao i pomoć sa evakuisanima i rad sa decom.

Vi i dalje možete da šaljete svoje prijave za regrutovanje jer se vodimo starom srpskom izrekom „Bolje sprečiti nego lečiti”. Zato u saradnji sa opštinom želimo imati bazu volontera kako bismo brže delovali na svojoj levoj obali Dunava.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Meštani leve obale zabrinuti zbog povećanog vodostaja Dunava

Meštani leve obale zabrinuti zbog povećanog vodostaja Dunava

U pripravnosti: Organizovano dežurstvo na Dunavu - 2014

Leva obala u pripravnosti. Uvedeno dežurstvo na Dunavu