in

Ukoliko ne očistite sneg ispred dvorišta i ulaza, slede kazne

Ukoliko ne očiste sneg ispred svojih zgrada i kuća, Beograđani bi mogli da plate kaznu od 5.000 dinara, dok je ona za preduzeća čak deset puta viša!

Prema odluci o komunalnom redu, propisano je obavezno uklanjanje snega i leda sa određenih površina javne namene i površina u javnom korišćenju.

Ovom odredbom propisano je uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara, koji se nalaze ispred zgrade ili parcele, za pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, korisnici, zakupci ili neposredni držaoci – kažu iz Sekretarijata za inspekcijske poslove.

Takođe, propisano je da se prilikom uklanjanja snega i leda ne zatrpavaju slivnici, kao i da se sneg ne baca na kolovoz. Komunalna inspekcija vrši redovnu kontrolu „kada to uslovi zahtevaju“, ali i po prijavama.

Kontrole se obavezno vrše čim počne da pada sneg. Nadzirani subjekti se obaveštavaju o obavezama, a nakon prestanka padavina inspektori proveravaju da li je sneg očišćen. Ako nije, pokreće se upravni postupak i izriču kaznene mere odnosno izdaju se prekršajni nalozi.

Sugrađani koji ne očiste sneg moraju platiti kaznu od 5.000 dinara, koliko i iznosi visina kazne za odgovorno lice u pravnom licu. Kazne za preduzetnike su 25.000 dinara, dok je ova kazna najviša za pravna lica i iznosi 50.000 dinara.

Sada znamo, jedini razlog, zašto je dobro što većina naših naselja na levoj obali i nema trotoare.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

Glasanje za projekte „Da se radi i gradi po tvom” još samo danas

Nazire se rešenje za osvetljenje na Pupinovom mostu