in

U Krnjači planirano postrojenje za neopasni otpad

Kako se najavljuje, u Krnjači bi moglo da bude izgrađeno postrojenje za skladištenje, tretman i ponovno korišćenje neopasnog otpad, na lokaciji Reva.

Ovo će se desiti ako Sekretarijat za zaštitu životne sredine odobri ovaj projekat, iako građani iz Krnjače nisu time oduševljeni.

JKP „Gradska čistoća“ podnelo je skeretarijatu zahtev za saglasnost na studiju procene uticaja na životnu sredinu.

Ova studija biće do 10. decembra na javnom uvidu, a istog dana je zakazana i javna rasprava.

Na parceli je predviđena instalacija drobilice za otpad i mobilnih kontejnera za smeštaj radnika „Čistoće“.

Prostor je neizgrađen, neuređen, a od strane JKP „Zelenilo“ nema posebnih uslova u pogledu zaštite zelenila na predmetnim parcelama. Udaljenost od Dunava je 500 metara. Između lokacije i Dunava je odbrambeni nasip. Zbog udaljenosti lokacije od zone stanovanja, planirane aktivnosti neće imati značajan uticaj na zdravlje stanovništva – stoji u ovoj studiji

Drobilica će da prerađuje građevinski otpad, koji može da se koristi za puteve, kako kažu iz JKP „Gradska čistoća“.

Jasno je da će na ovaj način biti ugrožen biljni i životinjski svet kojim je bogata leva obala, da će biti uništena staništa ali i ozbiljno ugrožena životna sredina.

Foto: Novosti

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Od večeras redukovan broj polazaka na linijama gradskog prevoza

Parking zona u Borči od danas