in

U Krnjači otvorena Građevinska akademija

Građevinska akademija u Krnjači
Građevinska akademija u Krnjači

Građevinari Srbije i susednih zemalja su nedovoljno obučeni i uglavnom nemaju potrebne kvalifikacije, ali su i dalje veoma traženi u svetu, rečeno je danas prilikom predstavljanja regionalnog projekta „Građevinskog centra„.

Centar za obučavanje građevinara napravljen je u Krnjači, sa odgovarajućim učionicama i smeštajem za 650 ljudi, i već je organizovano nekoliko kurseva.

Obuku sprovodi grupa od 12 trenera, sastavljena od građevinskih stručnjaka i vrhunskih majstora, u saradnji sa građevinskim školama i fakultetima.

Građevinska akademija u Krnjači Građevinski centar „Consseco Dom“, koji obučava građevinare u okviru projekta „Građevinska akademija“, pripremio je stručne priručnike za zidare, tesare i armirače kako bi se na ovim prostorima unapredile stručne veštine i znanja tih majstora.

Cilj programa je da se unaprede znanja o novim tehnologijama i materijalima u građevinarstvu, a u skladu sa standardima građenja u Evropskoj Uniji. Centar je koncipiran za edukaciju radnika iz cele Srbije.

U toku edukacije, moguć je smeštaj i ishrana radnika, budući da u Krnjači raspolažemo sa adekvatnim smeštajnim kapacitetima, kao i pratećom infrastukturom za predavanja, demonstracije i praktičan rad.

Pored obrazovanja za zanatska zanimanja, u okviru Centra će se organizovati i drugi seminari, prezentacije i kursevi permanentnog obrazovanja za poslovođe, šefove gradilišta i inženjere, po konceptu prioritetne aktuelnosti i interesa.

Građevinska akademija u Krnjači Centar će po principu permanentne edukacije vršiti osposobljavanje i dokvalifikacije za građevinska zanimanja, a prevashodno za sledeća:
– Zidari
– Тesari
– Armirači
– Poslovođe

Priručnici za ostale građevinske zanatske struke su u fazi izrade – rekao je predsednik UO građevinskog preduzeća „Dom“ Spasoje Tuševljak.

Projekat „Građevinske akademije“ juče su podržali i Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, čiji su predstavnici potpisali memorandum sa učesnicima projekta.

Tuševljak je kazao da se za taj projekat posebno interesuju zemlje nemačkog govornog područja, ali i Rusija, gde radi puno naših građevinara.

Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić Trefalt je kazala da će to ministarstvo nastaviti da podržava „Građevinsku akademiju“ kako bi bilo što manje povređenih i stradalih na gradilištima.

Građevinska akademija u KrnjačiProjekat „Građevinska akademija“ pomogla je finansijski Austrijska razvojna agencija ADA (Austrian Development Agency), uz učešće firme „Porr GmbH“ i nekoliko drugih partnera iz Austrije. Taj projekat se realizuje u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Vaš Lobi

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Borča ima svog Novaka

    I Borča ima svog Novaka

    nenad čokovan - nenad đokovan

    Ko je sledeći?…Marej