in

Pomerena stanica kod Pančevačkog mosta, kao i rok završetka petlje

Petlja kod Pančevačkog mosta
Petlja kod Pančevačkog mosta

Od danas do 12. novembra biće izmešteno privremeno stajalište kod Pančevačkog mosta u smer ka naseljima leve obale Beograda, zbog asfaltiranja novoizgrađene saobraćajne trake.

Vozila sa linija 43, 95 i 96 će se umesto na sadašnjoj privremenoj lokaciji u Bulevaru despota Stefana, u smeru ka mostu zaustavljati u protočnoj saobraćajnoj traci, a kao stajališni plato koristiće deo trotoara između ulivne rampe novoprojektovanog isključenja za Pančevački most i raskrsnice saobraćajnica Dragoslava Srejovića i Bulevara despota Stefana.

Samo da i u decembru opet ne odlože

Umesto krajem novembra, kako je planirano, novo saobraćajno čvorište biće završeno tek krajem godine. – Radovi usporeni jer su na gradilištu otkrivene cevi i kablovi koji nisu bili upisani u katastru podzemnih instalacija.

Izgradnja petlje kod Pančevačkog mosta neće biti okončana do kraja novembra, kako je bilo planirano. Razlog je taj što stanje zatečeno na terenu nije u skladu sa onim što je uneto u katastar podzemnih instalacija. Da bi se čvorovi neevidentiranih kablova i cevi „razmrsili”, na terenu su i ekipe nadležnih javnih komunalnih preduzeća. U direkciji očekuju da će radovi na petlji uz sve nepredviđene teškoće ipak biti završeni do kraja godine.

Petlja kod Pančevačkog mosta Tada će Bulevar despota Stefana u dužini od oko 300 metara biti proširen za još jednu saobraćajnu traku, iz pravca ulica Mitropolita Petra i Dragoslava Srejovića, koja će voditi direktno na Pančevački most.

Izgradnjom denivelisane raskrsnice sprečiće se ukrštanje saobraćaja na levom skretanju ka Pančevačkom mostu i time povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju, a Bulevar despota Stefana biće prohodniji za vozila koja saobraćaju ka centru grada ili ka Višnjici.

Da bi vozila mogla iz Bulevara despota Stefana da stižu do Pančevačkog mosta biće izgrađeno kružno uključenje širine sedam metara i imaće saobraćajnu i zaustavnu traku, kao i pešačku stazu. On će se nalaziti na izgrađenom nasipu u dužini od 200 metara gde su postavljani ivičnjaci, urađena pešačka staza i javno osvetljenje, na kom je izliven i prvi sloj asfalta.

U režimu saobraćaja koji je važio do početka gradnje petlje, vozila koja su iz centra grada išla na Pančevački mostu skretala su ulevo i imala su prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera, zbog čega su se stvarale velike gužve iz oba pravca. Rešenje koje će biti primenjeno, predviđa da vozila koja iz centra grada idu ka Pančevačkom mostu imaju u svojoj traci izlaz na novu petlju, dok će vozila iz pravca Višnjice, bez zaustavljanja ići ka centru grada.

Iako je za čitav ovaj posao, iz gradske kase izdvojeno je 250 miliona dinara, ali zbog prolongiranja roka završetka, završni račun će se znati najverovatnije početkom 2013.

Vaš Lobi

SVE ŠTO JE DO SAD UREĐENO – SUMA SUMARUM

* U smeru ka Višnjici iz centra grada, dograđene su dve saobraćajne trake u dužini od 375 metara, kojima će se prilaziti novoj rampi.

Petlja kod Pančevačkog mosta
* Pored Bulevara despota Stefana završeno je pobijanje šipova i postavljene su grede na kojima je izgrađeno četiri od ukupno pet stubnih mesta za novu konstrukciju dužine 88 metara.

* Na dve saobraćajne trake, kojima će biti proširen bulevar, ugrađeni su ivičnjaci i asfaltiran je deo saobraćajnice, a posle povezivanja svih infrastrukturnih vodova biće asfaltiran i preostali deo.

* Izmeštaju se podzemne instalacije,izgrađen je potporni zid u dužini od 150 metarai postavljenesu vodovodne i kanalizacije cevi prema Ulici Mije Kovačevića.

* Zamenjena su dva cevovoda, a postojeći cevovod je izmešten podtrotoar, na dograđenom delu Bulevara despota Stefana.

* Kišna kanalizacija koja će prihvatati vode svih slivnika iz okolnih ulica, izgrađena je u dužini od 600 metara, a duž saobraćajnice postavljena je elektroenergetska instalacija i javna rasveta.

Aktuelne slike petlje kod Pančevačkog mosta

Petlja kod Pančevačkog mosta Petlja kod Pančevačkog mosta Petlja kod Pančevačkog mosta

Petlja kod Pančevačkog mosta Petlja kod Pančevačkog mosta Petlja kod Pančevačkog mosta

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Humanitarna akcija - prikupljanje stvari

    Humanitarna akcija – poziv za sve stanovnike leve obale Beograda

    Besplatna hrana u narodnoj kuhinji u Borči

    Ko se sve besplatno hrani u narodnoj kuhinji u Borči