in

Šta je Natrijum-hipohlorit koji se deli kao sredstvo za dezinfekciju

Proteklih dana počelo je na postavljanje cisterni iz kojih će sugrađani moći da se snabdeju sredstvom za dezinfekciju. U pitanju je Natrijum-hipohlorit (NaOCl) koji se najčešće koristiti za prečišćavanje vode, čišćenje površina, izbeljivanje i neutralisanje mirisa.

Natrijum-hipohlorit se koristi u velikoj meri u poljoprivredi, hemijskoj industriji, industriji boja i kreča, prehrambenoj industriji, staklenoj industriji, industriji papira, farmaceutskoj industriji, industriji sintetike i odvozu otpada.

U tekstilnoj industriji natrijum hipohlorit koristi se za beljenje tekstila (varikina). Ponekad se dodaje industrijskim otpadnim vodama kako bi se neutralisali mirisi. Hipoklorit neutrališe sumpor vodonik (SH) i amonijak (NH3).

Takođe se koristi za detoksikaciju cijanidnih kupki u metalnoj industriji. Hipohlorit može da se koristiti za sprečavanje rasta algi i školjki u rashladnim tornjevima. U tretmanu vode hipohlorit se koristi za dezinfekciju vode. U domaćinstvima se hipohlorit koristi za prečišćavanje i dezinfekciju kuće.

Cisterna postavljena u Borči

Natrijum-hipohlorit je efikasan protiv bakterija, virusa i gljivica. Natrijum-hipohlorit dezinfikuje isto kao i hlor.

Natrijum-hipohlorita kao sredstva za dezinfekciju ima sledeće prednosti:

 • Može se lako skladištiti i transportovati kada se proizvede na licu mesta.
 • Doziranje je jednostavno.
 • Transport i skladištenje natrijum-hipohlorita su bezbedni.
 • Natrijum-hipohlorit je podjednako efikasan kao i gas hlora za dezinfekciju.
 • Natrijum-hipohlorit proizvodi zaostalo dezinfekcijsko sredstvo.

Nedostaci ovo sredstva su sledeći:

 • Natrijum-hipohlorit je korozivna supstanca.
 • Dok radite sa natrijum-hipohloritom, moraju se preduzeti mere zaštite kako bi se zaštitili radnici i životna sredina.

Iako je pogodan za dezinfekciju različitih površina, Natrijum-hipohlorit nije pogodan za dezinfekciju ruku, odnosno kože.

Može izazvati ozbiljne iritacije kože pa izbegavajte duži kontakt sa ovim rastvorom bez zaštitnih rukavica.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

  Još 4 osobe muškog pola izgubile bitku sa virusom COVID19

  prazan Beograd

  Strožije zabrane kretanja za vikend