Škole na levoj obali nosioci projekta „Omladinski informator“ - www.lobi-info.rs

Škole na levoj obali nosioci projekta „Omladinski informator“

4 minuta za čitanje
Škole na levoj obali nosioci projekta „Omladinski informator“
Škole na levoj obali nosioci projekta „Omladinski informator“

Projekat „Omladinski informator“ čiji je cilj da omogući pristup informacijama za mlade, počeo je da se realizuje u svim školama na levoj obali Dunava. Projekat je pod potkroviteljstvom Agende – centra za podršku porodici i Crvenog Krsta Palilula a nosioci istog jesu škole-učenici i profesori.

U našim lokalnim zajednicama često imamo brojne oraganizacije koje nudr različite besplatne obuke, aktivnosti i slično ali dešava se da bitne informacije ne dopiru do ciljnih grupa, naše omladine. Često te informacije bi mogle da budu podsticaj da se mladi uključe u dešavanja i da se time podstakne njihov razvoj kao i proaktivan građanski stav.

Zato su udruženje Agenda, Centar za podršku porodici i Crveni krst Palilula, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji i Telenor fondacije pokrenule projekat “Omladinski informator”. Projekat se bavi problemima neinformisanosti učenika i cilj je informisati mlade o pravima koje poseduju, mestima i načinima na koje mogu da ih ostvare. Aktivnosti projekta će doprineti ličnom razvoju učenika jer “Omladinski informator” će davati informacije o besplatnim sadržajima za koje inače učenici ne bi saznali, a koji utiču na njihov lični razvoj, sticanje veština, znanja kao i kontakata.

Naime, za početak u svim osnovnim i srednjim školama na opštini Palilula obezbeđeni su veliki ekrani koji su u procesu montiranja u holovima škola. Na dotičnim ekranima će se neprestano objaviljivati informacije o dečijim pravima, najavljivaće se različite aktivnosti u kojima učenici mogu da učestvuju. Takođe, promovisaće se zdravi stilovi života i besplatna dešavanja kako bi se unapredio kvalitet života i položaj u društvu. No, teme su podeljene na sledeće oblasti:

1. Pristup Ljudskim/Socijalnim/Dečijim pravima – koja prava mladi imaju, kako ta prava ostvariti, ko štiti njihova prava. Informacije će biti kreirane u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, Ombudsmanom, Savetom Evrope odeljenjem za mlade, udruženjima i drugim relevantnim institucijama;
2. Zaštita zdravlja mladih i promocija zdravih stilova života – prva pomoć, prevencija trgovine ljudima, AIDS-a, narkomanije, nasilja, zloupotreba na internetu (socio-zdravstvena orijentacija tj. kome se obratiti u slučaju problema iz pomenutih oblasti);
3. Informacije o programima i aktivnostima koje se održavaju u lokalnoj sredini i mogućnostima za uključivanje;
4. Prezentacija aktivnosti realizovanih od strane mladih u lokalnoj sredini tj. omogućavanje vidljivosti;

Sadržaj koji će se emitovati, pripremaće školski timovi od 4-5 motivisanih učenika i jednog profesora. Timovima je održana obuka koju su saradnici Agende i Crvenog krsta Palilula sproveli uz pomoć novinarskog dnevnog lista Politika .

Projekat je dobio podršku i Sekretarijata za obrazovanje grada Beograda, Saveta Evrope- odeljenje za mlade i Gradske opštine Palilula. Do sada je seminarima obuhvaćeno 92 učenika i 23 profesora, a ukupni planirani broj mladih obuhvaćenih projektom je 13000 mladih iz 23 škole na opštini Palilula.

Evidentno je da postoji deficit informacija o aktivnostima u lokalnoj zajednici koje bi mogle doprineti poboljšanju samog života . Projekat „Omladinski informator“ ima za cilj korigovanje nedostataka tako da ga podržavamo i pozivamo sve zainteresovane da se pridruže i doprinesu informisanosti mladih na levoj obali Dunava.

Leave a Reply

Osnovnoj školi Olga Petrov u Padinskoj Skeli preti isključenje struje - 25.11.2013
Prethodna priča

Osnovnoj školi Olga Petrov u Padinskoj Skeli preti isključenje struje

Postavljaju se elektronski stubovi u Ovči
Sledaća priča

Novi trafo i električni stubovi u Ovči

Poslednje od Vesti