Leva Obala Beograda Info – LOBI kao HOBI

Škole na levoj obali nosioci projekta „Omladinski informator“

Škole na levoj obali nosioci projekta „Omladinski informator“

u Vesti od

Projekat „Omladinski informator“ čiji je cilj da omogući pristup informacijama za mlade, počeo je da se realizuje u svim školama na levoj obali Dunava. Projekat je pod potkroviteljstvom Agende – centra za podršku porodici i Crvenog Krsta Palilula a nosioci istog jesu škole-učenici i profesori.

U našim lokalnim zajednicama često imamo brojne oraganizacije koje nudr različite besplatne obuke, aktivnosti i slično ali dešava se da bitne informacije ne dopiru do ciljnih grupa, naše omladine. Često te informacije bi mogle da budu podsticaj da se mladi uključe u dešavanja i da se time podstakne njihov razvoj kao i proaktivan građanski stav.

Zato su udruženje Agenda, Centar za podršku porodici i Crveni krst Palilula, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji i Telenor fondacije pokrenule projekat “Omladinski informator”. Projekat se bavi problemima neinformisanosti učenika i cilj je informisati mlade o pravima koje poseduju, mestima i načinima na koje mogu da ih ostvare. Aktivnosti projekta će doprineti ličnom razvoju učenika jer “Omladinski informator” će davati informacije o besplatnim sadržajima za koje inače učenici ne bi saznali, a koji utiču na njihov lični razvoj, sticanje veština, znanja kao i kontakata.

Naime, za početak u svim osnovnim i srednjim školama na opštini Palilula obezbeđeni su veliki ekrani koji su u procesu montiranja u holovima škola. Na dotičnim ekranima će se neprestano objaviljivati informacije o dečijim pravima, najavljivaće se različite aktivnosti u kojima učenici mogu da učestvuju. Takođe, promovisaće se zdravi stilovi života i besplatna dešavanja kako bi se unapredio kvalitet života i položaj u društvu. No, teme su podeljene na sledeće oblasti:

1. Pristup Ljudskim/Socijalnim/Dečijim pravima – koja prava mladi imaju, kako ta prava ostvariti, ko štiti njihova prava. Informacije će biti kreirane u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, Ombudsmanom, Savetom Evrope odeljenjem za mlade, udruženjima i drugim relevantnim institucijama;
2. Zaštita zdravlja mladih i promocija zdravih stilova života – prva pomoć, prevencija trgovine ljudima, AIDS-a, narkomanije, nasilja, zloupotreba na internetu (socio-zdravstvena orijentacija tj. kome se obratiti u slučaju problema iz pomenutih oblasti);
3. Informacije o programima i aktivnostima koje se održavaju u lokalnoj sredini i mogućnostima za uključivanje;
4. Prezentacija aktivnosti realizovanih od strane mladih u lokalnoj sredini tj. omogućavanje vidljivosti;

Sadržaj koji će se emitovati, pripremaće školski timovi od 4-5 motivisanih učenika i jednog profesora. Timovima je održana obuka koju su saradnici Agende i Crvenog krsta Palilula sproveli uz pomoć novinarskog dnevnog lista Politika .

Projekat je dobio podršku i Sekretarijata za obrazovanje grada Beograda, Saveta Evrope- odeljenje za mlade i Gradske opštine Palilula. Do sada je seminarima obuhvaćeno 92 učenika i 23 profesora, a ukupni planirani broj mladih obuhvaćenih projektom je 13000 mladih iz 23 škole na opštini Palilula.

Evidentno je da postoji deficit informacija o aktivnostima u lokalnoj zajednici koje bi mogle doprineti poboljšanju samog života . Projekat „Omladinski informator“ ima za cilj korigovanje nedostataka tako da ga podržavamo i pozivamo sve zainteresovane da se pridruže i doprinesu informisanosti mladih na levoj obali Dunava.

Povezane teme:

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

*

Poslednje iz Vesti

Idi na Vrh