in

PKB sve masovnije proizvodi alternativne kulture

Sirak

I na levoj obali Dunava radi se na osavremenjivanju poljoprivrede. Naime, Poljoprivredni kombinat Beograd nastoji da usvoji savete prikupljene na mnogobrojnim skupovima i konferencijama posvećenim pronalasku alternativnih izvora energije.

Alternativne kulture jesu one vrste biljaka i žitarica koje se mogu uzgajati na malim površinama obradive zemlje. Ove vrste mogu se uzgajati i na levoj obali i to klasičnom mehanizacijom.

Tehnologiju kojom se obrađuju ove vrste zemljoradnici su uglavnom savladali. Jedini problem jeste zahtev za brojnijom radnom snagom.

Najpopularnija vrsta alternativnih kultura jeste sirak.

Sirak je energetska biljka za koju se kaže da ima budućnost u našoj zemlji. U Indiji i Africi se koristi u ishrani ljudi, na zapadu kao visokokvalitetna hrana za stoku ali ono po čemu je najviše popularna i smatra se biljkom budućnosti jesu njene osobine da uspeva u jako teškim prirodnim uslovima kao što su suše i veoma visoke temperature pa čak i tereni lošijeg kvaliteta.

Osim sirka u alternativne kulture spadaju i heljda, uljana tikva i proso koji su sve popularniji kod zagovornika zdrave ishrane.

Za svaku pohvalu je implementacija modernih tehnologija na teritoriji naše zemlje. 🙂

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

Prema podacima PKB-a, sve zdravije živimo

Milioni Evropljana imaju vodu za piće zahvaljujući Dunavu