in

Kako napreduje Zrenjaninska petlja i da li će biti gotova

Kako napreduje Zrenjaninska petlja i da li će biti gotova?!-2014

Polako se približavamo otvaranju novog mosta Zemun-Borča, a za to vreme teku vrlo intenzivni radovi kako bi se sve realizovalo u planiranom roku.

Pored južnih prilaza sa zemunske strane, još značajniji deo posla ostao je da se završi na našoj, borčanskoj strani. Na severnim prilazima nalazi se i najveća petlja na trasi Severne tangente, odnosno ukrštanje tangente sa Zrenjaniskim putem, kao i oko 6 kilometara dugačka veza od Kineskog mosta do Zrenjaninske petlje.

Realizacija je, naravno, pri kraju, a fokus je sada na završetku velike „detelina“ Zrenjaninske petlje, proširenju Zrenjaniskog puta i vijaduktu „Zbeg”. Na samoj petlji sve prilazne rampe su zavrsene i asfaltirane, tako da je ostalo samo da se povežu sa mostovskom konstrukcijom, odnosno novom trakom Zrenjaniskog puta.

Sada se postavljaju dilatacije i pripremaju spojevi, dok se na vijaduktu nanosi hidroizolacija. Saobraćajnica severnog prilaza, koja vodi od Zrenjaniske petlje ka Pupinovom mostu, praktično je završena, a na skoro celoj dužini postavljeni su horizontalna signalizacija i stubovi osvetljenja.

Kako napreduje Zrenjaninska petlja i da li će biti gotova?!-2014

Pored radova na tangenti, radi se i na proširivanju Zrenjaniskog puta koji će u delu kod petlje biti moderna saobraćajnica sa po tri trake u dva odvojena smera. Za sada je samo jedna strana puta završena a vrše se pripreme za asfaltiranje druge strane kako bi se na nju nadovezale ulazno-izlazne rampe.

Novo proširenje se proteže od denivelacije kod Zbega do kraja Zrenjaninske petlje u dužini od približno jedan kilometar. Izgradnja male petlje „Zbeg” isto napreduje. Doduše, tamo tek predstoji betoniranje poslednjeg polja na mostu a rade se i elektroinstalacije, ugrađuju „Džerzi” ograde i betoniraju ivčne staze.

Izvođači imaju rok da završe radove na Zrenjaniskoj petlji do 7. decembra. Sve mora da bude spremno za sredinu decembra kada će u prisustvu kineskog premijera biti otvoren Pupinov most sa prilazima i delom tangente do Zrenjaniskog puta.

Međutim, to nije kraj ovog projekta. Do septembra 2015. teče rok za završetak preostalih 12 kilometara, od Zrenjaniske petlje do Pančevackog autoputa.

Izvor: Beobuild

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Ljubav nema granice – Borčanac osvojio srce Filipinke

    Završeni radovi na mostu preko kanala Sebeš-2014

    Završeni radovi na mostu preko kanala Sebeš