in

Izgradnja kanalizacije u Krnjači: Prve cevi u Bloku braće Marić

Danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacije u Krnjači, u Bloku braće Marić, između Opštine Palilula i Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Grada Beograda sa predstavnicima izvođača.

Ulice koje će biti opremljene sekundarnom kanalizacionom mrežom pripadaju Bloku braća Marić, a ugovorom će biti predviđeno projektovanje i izvođenje radova.

Završetak projektovanje i pribavljanje građevinske dozvole očekuje se tokom proleća, a početak radova planiran je na leto.

Projektovaće se sedam kilometara kanalizacione mreže, a radovi će se izvoditi prvo na izgradnji gravitacionog kolektora i šahtne crpne stanice, posle čega će se nastaviti sa radovima na izgradnji kanalizacione mreže niskog pritiska u ostalim ulicama naselja.

Ukupna vrednost planirane investicije je 90 miliona evra.

I vodovod i kanalizacija

Paralelno sa ovim projektom kreće se i u rekonstrukciju starih vodovodnih, dotrajalih azbestnih cevi, čija je zamena u naselju Braće Marić u Krnjači već otpočela.

Do kraja godine će biti raspisan još jedan tender koji će omogućiti da se mreža nastavi i u drugim delovima leve obale Dunava, da i ostala naselja dobiju mogućnost priključka na kanalizacionu mrežu

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

  1. Ako radovi na izradi kanalizacije u naselju Braće Marić u Krnjači budu tekli i ostalim delovima Leve obale nećemo imati kanalizacionu mrežu za 50 godina . Već više od 20 godina nam je obećavano da su sredstva za istu obezbeđena i opet dobijamo odgovor da tek sredstva treba da se obezbede .

EPILOG PRIČE: Zakucao se u parkiran automobil i pobegao!

Kod Pupinovog mosta niče novi Kineski kompleks