in

Gradske pijace nude reprogram starog duga za dužnike

Gradske pijace nude reprogram starog duga za dužnike - 2014

Dužnicima koji jednokratno izmire dug u roku od 15 dana vrši se otpust glavnog duga od 30 odsto, dok za plaćanje na tri mesečne rate potpisnici sporazuma ostvaruju otpust dela glavnog duga od 15 odsto. 

Nadzorni odbor JKP „Gradske pijace“ doneo je odluku o reprogramu starog duga za korisnike pijačnog poslovnog prostora koji imaju neizmirene obaveze prema ovom preduzeću dospele do 31. decembra 2013. i tekuća potraživanja dospela sa 30. junom 2014. godine.

„Dužnicima koji jednokratno izmire dug u roku od 15 dana vrši se otpust glavnog duga od 30 odsto, dok za plaćanje na tri mesečne rate potpisnici sporazuma ostvaruju otpust dela glavnog duga od 15 odsto. Ukoliko se dužnici odluče za plaćanje na devet mesečnih rata, vrši se otpust od 10 odsto, odnosno 5 odsto za plaćanje na dvanaest mesečnih rata“,  rekao je Ivan Sočo, v.d. direktora JKP „Gradske pijace“ i dodao da je reprogram duga moguće zaključiti odmah, u roku od 15 dana, odnosno 3, 6, 9, 12 i 24 meseca.

Zahtev za reprogram duga mogu da podnesu fizička i pravna lica, preduzetnici koji imaju dugovanja po pravosnažnim presudama, sudskim rešenjima o dozvoli izvršenja, zaključcima o izvršenju javnih izvršitelja, kao i dužnici koji imaju neplaćena tekuća dugovanja.

Uslov za sticanje prava za zaključenje ugovora o reprogramu duga je da korisnik izmiri dospele obaveze zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu u kome se zaključuje sporazum.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

Bus Plus validiranje kartice

Broj validacija u autobusima nizak uprkos rigoroznijim merama

Dunavski venac, leva obala, treći Beograd ili pak, nešto četvrto?! - 2014

Dunavski venac, treći Beograd ili pak nešto treće?!