in

Danas je Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je sada već davne 2006. godine, a cilj obeležavanja ovog dana je buđenje svesti i razumevanja kako bi se poštovala prava ljudi s Daunovim sindromom i poboljšao njihov položaj, a samim tim i kvalitet života.

Svake godine, 21. marta, na prvi dan proleća, obeležava se ovaj dan, a datum je simbolično izabran zato što se baš na 21. hromozomu događa anomalija, u vidu prisutnosti tri hromozoma, umesto dva.

Naziv Daun potiče od imena engleskog lekara Džona Langdona Dauna, koji je 1866. prvi opisao sindrom, skoro 100 godina pre nego što je pronađen uzrok poremećaja.

Simbol ovog dana su šarene čarape, a nošenjem šarenih čarapa se pokazuje podrška, da se oni integrišu u društvo, da im se osigura mesto u vrtićima, školama i na poslovima.

Deca sa Daunovim sindromom mogu biti uključena u predškolske ustanove u okviru razvojne grupe za decu sa smetnjama u razvoju ili u redovne grupe uz odgovarajuća prilagođavanja i podršku defektologa.

Bitno je istaći da Daunov sindrom nije bolest, ovo je genetski poremećaj koji ne zavisi od roditelja, ekonomske situacije, niti načina života, a procenjuje se da u Srbiji živi oko dve hiljade osoba sa Daunovim sindromom.

Kod osoba sa Daunovim sindromom govor se razvija sporije, dok se nivo intelektualnog funkcionisanja kreće se od teške do lake intelektualne ometenosti. Pored toga, imaju ograničenu mogućnost održavanja pažnje, snižen kapacitet kratkoročne memorije, redukovanu sposobnost u rešavanju problema, teškoće u razumevanju apstraktnih pojmova, kao i kompleksnih socijalnih odnosa.

Ipak, ranom intervencijom, koja podrazumeva angažovanost roditelja, rad defektologa i drugih stručnjaka, usmerenom na decu do tri godine života, u značajnoj meri se može uticati i stimulisati psihomotorni razvoj.

Posebno značajne aktivnosti koje pripadaju procedurama rane intervencije, odnose se na pružanje aktivne podrške celoj porodici u vidu informisanja, savetodavnog rada i praktične obuke.

Kako neki roditelji navode, uz svakodnevno angažovanje, ljubav i podršku moguće je pozitivno uticati na razvoj komunikacije, usvajanje dnevnih životnih veština i uspešnije uklapanje dece u socijalno okruženje. Ipak, pored podrške porodice, bitna je i podrška šire društvene zajednice i van porodičnog kruga, kako bi se pozitivno uticalo na decu sa Daunovim sindromom.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Učenice PKB škole „pokidale“ na predzetničkom takmičenju

    Drugo mesto na Guitar Art Festivalu odneo mladi gitarista iz Padinske Skele (VIDEO)