in

Zamenik gradonačelnika tvrdi da više neće moći ulice da raskopava ko i kako hoće

Prema rečima zamenika gradonačelnika Gorana Vesića došlo je vreme da se prekine praksa da beogradske ulice i trotoare raskopava ko kako stigne od građevinskih investitora do javnih preduzeća, republičkih i gradskih, a da se pri tom kolovoz i trotoar ne vraćaju u pređašnje stanje.

Odlukom, koja je danas na dnevnom redu u gradskoj skupštini, detaljno se uređuje obavljanje poslova koji se odnose na zaštitu opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada, pre svega u slučajevima raskopavanja i zauzeća, hitnih radova, kao i režima saobraćaja u zimskom periodu.

 Ova odluka štiti interese građana, njihove bezbednosti, obezbeđuje uslove za nesmetano odvijanje saobraćaja, propisuje uređenje prostora na kojima se obavljaju radovi i omogućava koordinaciju i kontrolu tokom izvođenja radova na putevima i ulicama na teritoriji grada Beograda – rekao je Vesić.

Znaće se ko i kako sme da kopa po ulicama

Ovim dokumentom se precizno propisuje šta se podrazumeva pod raskopavanjem i zauzećem opštinskog puta i ulice, ko može da podnese zahtev, kome se isti podnosi, sa tačno navedenim prilozima za dobijanje saglasnosti Upravljača puta (JP „Putevi Beograda”) i dobijanje rešenja Sekretarijata za saobraćaj.

Takođe, detaljno se uređuju obaveze Investitora koje se odnose na obezbeđenje gradilišta i s tim u vezi propisane su i visoke prekršajne kazne.

Vesić je naveo da se uvodi garantni rok za izvedene radove od dve godine i u slučaju da u tom periodu dođe do oštećenja u zoni izvedenih radova popravku oštećenja dužan je da izvrši investitor, odnosno upravljač puta na teret investitora.

Investitor je odgovoran za svaku štetu učinjenu trećim licima koja je posledica izvođenja radova i dužan je da snosi sve troškove nastale u vezi sa otklanjanjem oštećenja”.

Poseban problem je što pojedina javna preduzeća zloupotrebljavaju mogućnost izvođenja „hitnih radova” i tako bez neophodnih saglasnosti vrše i redovne radove – rekao je Vesić.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Penzioneri PKB nastavljaju danas protest na Andrićevom vencu

    Za najmlađe sugrađane „Crvenkapa i šašavi vuk“ besplatno u CK Vlada Divljan