Saopštenje opštine Palilula - www.lobi-info.rs
/

Saopštenje opštine Palilula

3 minuta za čitanje
pančevački most

Obaveštavamo građane opštine Palilula da će na osnovu Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja (Sl. glasnik Republike Srbije br. 31/20) i Naredbi o zabrani kretanja, Gradska opština Palilula primati zahteve lica za kretanje u vreme zabrane kretanja i izdavati potvrde onima koji imaju opravdane razloge za kretanje u vreme zabrane kretanja tj. policijskog časa.

Zahtevi za kretanje u vreme zabrane kretanja i dokumenta kojima se dokazuje opravdanost podnetog zahteva dostavljaju se putem mejla: dozvole@palilula.org.rs

Fizička lica kojima je potrebna potvrda za kretanje u vreme zabrane kretanja, uz dokumenta kojima se dokazuje opravdanost podnetog zahteva, u zahtevu navode: ime, prezime, JMBG, za strance evidencioni broj, razlog zbog kog je potrebno kretanje (npr. pomoć u kući, gerontodomaćica…), tačnu relaciju kretanja, datum i vremensko razdoblje, kontakt telefon.

Ako je razlog za potrebno kretanje dogovor između dva fizička lica potrebno je upisati i lične podatke tog drugog lica.

Dokumenta kojima se dokazuje opravdanost podnetog zahteva: očitana lična karta oba lica, lekarska dokumentacija, dokaz o srodstvu, ugovor o pomoći u kući i sl. dostavljaju se kao skenirana dokumenta u prilogu zahteva.

Pravna lica kojima je potrebna potvrda za kretanje zaposlenih u vreme zabrane kretanja, uz dokumenta kojima se dokazuje opravdanost podnetog zahteva, u zahtevu navode: naziv firme, PIB, ime, prezime, JMBG, za strance evidencioni broj i radno mesto lica za koje traže odobrenje za kretanje, odgovorno lice firme ili institucije, kontakt telefon odgovornog lica u firmi, mesto rada odnosno relaciju na kojoj se traži dozvola za kretanje i tačno vreme u kome se traži dozvola.

Pravna lica zahtev podnose kao skenirani dokument potpisan od strane odgovornog lica.

NAPOMENA: Zahtevi se podnose prema prebivalištu lica za koje se traži dozvola za kretanje tokom zabrane kretanja.

Dobijene zahteve, kako bi bili obrađeni istog dana, Opština dostavlja najkasnije do 12 časova Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje ih ažurira i dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o tome obaveštava Opštinu, koja obaveštava lice koje je podnelo zahtev i izdaje mu potvrdu.

Potvrda je dokaz da lice ima saglasnost za kretanje u određenom terminu i za određene potrebe.

Svaka zloupotreba u vezi sa korišćenjem potvrde sankcioniše se u skladu sa zakonom.

Leave a Reply

corona virus
Prethodna priča

Šta kažu stručnjaci o nastavku pandemije ?

Sledaća priča

Do danas je potvrđeno ukupno 2.867 slučajeva COVID 19

Poslednje od Servisne informacije