in

Podzemne vode prete Krnjači, Kotežu, Pretoku i Sebešu

Podzemne vode prete Krnjači, Kotežu, Pretoku i Sebešu
Podzemne vode prete Krnjači, Kotežu, Pretoku i Sebešu
  • Podzemne vode prete Krnjači, Kotežu, Pretoku i Sebešu jer su u hidrauličkoj vezi sa površinskim. Kako raste vodostaj Dunava, tako se podižu i podzemne vode koje nemaju nikakve veze sa kišama, ističe profesor dr Dušan Polomčić.

Podzemne vode mogu ugroziti naselja na levoj obali Dunava a stanje je nakritičinije i najproblematičnije u Krnjači, Kotežu, Pretoku i Sebešu.

Dušan Polomčić, koji predaje nekoliko predmeta o podzemnim vodama na odseku za hidrogeologiju, ističe da su podzemne vode u sprezi sa površinskim, i da zbog toga prete samo priobalskim naseljima.

„U Novom Beogradu bunari za vodosnabdevanje dobrim vodozahvatnim sistemima održavaju nivo podzemnih voda i zbog toga je malo verovatno da dođe do problema, dok je u Borči situacija drugačija. Tamo je slaba infrastruktura i sistem kanala a zemljište je na niskim kotama, zbog čega ovaj deo grada može biti ugrožen od podzemnih voda kako se podiže vodostaj”, kaže Polomčić.

krnjaca-poplava-15-05-2014-08

Takođe, profesor ističe da podzemne vode nemaju nikakve veze sa kišom već sa rastom vodostaja reka.

Podzemne vode su u hidrauličkoj vezi sa površinskim, odnosno, kako raste vodostaj reka, tako se podižu i podzemne vode, i one nemaju nikakve veze sa kišama. Problema mogu imati samo priobalski delovi, a sve dalje od toga ne postoji bojazan od poplava izazvanih podzemnim vodama”, ističe profesor Polomčić.

Naselja leve obale Dunava godinama se bore sa podzemnim vodama a nedostatak uređene kišne i fekalne kanalizacije čini problem većim.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Humanitarni turnir u Crvenki za pomoć ugroženima - 2014

    HUMANITARNI TURNIR u Crvenki za pomoć ugroženima

    Dunav ne ugrožava radove na mostu Zemun-Borča

    Dunav ne ugrožava radove na mostu Zemun-Borča