in

Podržan Predlog zakona da porodilje, trudnice i deca kod lekara bez overene knjižice

Podržan Predlog zakona da porodilje, trudnice i deca kod lekara bez overene knjižice - 14.11.2013
Podržan Predlog zakona da porodilje, trudnice i deca kod lekara bez overene knjižice - 14.11.2013

Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu jednoglasno je podržao Predlog zakona o zaštiti dece, trudnica i porodilja da dotične grupe građana imaju zdravstvenu zaštitu bez obzira da li su im overene knjižice ili nisu.

Predsednik Narodne skupštine, Nebojša Stefanović, podneo je Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja. Predloženi akt bi trebalo da se nađe na dnevnom redu na narednoj sednici parlamenta.

Zakon predviđa da sva deca, trudnice i porodilje imaju pravo na zdravstvenu zaštinu na osnovu zdravstvene isprave koju izdaje Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) bez obzira da li je dokument overen ili nije.

Mi moramo da reagujemo aktivno i prepoznamo da je ovo potreba u našem društvu. Predloženi zakon je dobar i voleo bi da oko njega bude uspostavljen što širi konsenzus jer se ne radi o političkom pitanju, već o pitanju interesa celog društva„.- rekao je Stefanović koji je i predsednik Odbora za prava detete.

Stefanović je naglasio da zakon ne bi trebao da štiti one koji ne uplaćuju doprinose jer time treba da se bave poreske uprave kao i druge institucije koje treba da pokažu i dokažu čvrstinu u naplativosti poreza i doprinosa.

Ali postavlja se pitanje, odakle Fondu sredstava za sprovođenje predloženog zakona, budući da će sprovođenje koštati između 450-500 miliona dinara, direktor RFZO je kratko i jasno odgovorio:

Radi se o specijalnom i istorijskom zakonu koji se donosi u pravom trenutku jer regulativa u navedenoj oblasti postoji, ali nije dovoljno precizna.Ovo u potpunosti otklanja sve sumnje i predviđa kazne ako se ne izvršava zakon. I direktor RFZO može biti kažnjen ako ga ne poštuje. Tako da Fond može da podnese jer ne sme da se čeka kada su u pitanju trudnice, porodilje i deca do 18 godina“- izjavio je direktor RFZO Momčilo Babić.

Predloženim zakonom trudnice i porodilje će dobiti nesmetani tretman, deca adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Naravno da predloženi zakon ne bi trebalo da se shvati kao politika već kao borba za bolje društvo, borba za povećanje nataliteta i zdravstvene zaštite dece.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    U požaru u Padinskoj Skeli izgoreo auto i četiri garaže - 13.11.2013

    U požaru u Padinskoj Skeli izgoreo auto i četiri garaže

    U Malom Zbegu napreduju radovi na kanalizacionoj mreži