in

Od danas sve rate kredita obustavljene do jula po odluci Narodne banke

Moratorijum na otplatu kredita za sve dužnike koji to žele, a podrazumeva zastoj u otplati obaveza koji ne može biti kraći od 90 dana, jutros je stupio na snagu.

Ova olakšica važi za fizička lica, poljoprivrednike, ali i preduzetnike i privredna društva.

Klijenti banaka koji imaju stambeni, gotovinski kredit ili kreditnu karticu, neće u naredna tri meseca plaćati rate i neće imati nikakve troškove prema banci.

Banke su ostavile mogućnost klijentima da se odreknu ove pogodnosti. Oni koji su želeli da nastave sa redovnom isplatom kredita mogli su izjavu o tome da dostave banci u proteklih 10 dana.

Ova pauza u otplati kredita značajna je za veliki broj sugrađana, ali će značiti i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima.

Dok vlasnici razmišljaju o tome kako da premoste naredni period i isplate plate radnicima, moratorijum na kredite je jedna vrsta podrške koja će im pomoći u opstanku.

Ostale ekonomske mere za podršku privredi tokom vanrednog stanja trebalo bi da budu predstavljene danas.

Sledeća rata kredita koja će građanima i kompanijama stići na naplatu, praktično je julska i to bez obračuna zateznih kamata.

Neće se pokretati ni potupci izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenata.

Ono na šta treba podsetiti je da će nakon moratorijuma klijenti svoje kredite otplaćivati tri meseca duže, a mesečna rata će im i za nekoliko evra biti uvećana.

Razlog tome je što će im ukupan iznos koji vraćaju biti uvećan za redovnu tromesečnu kamatu koju banke obračunavaju i tokom zastoja u otplati i koju će nakon isteka moratorijuma pripisati ukupnom dugu.

Ova tromesečna kamata biće ravnomerno podeljena na broj preostalih rata.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Zašto nam preti potpuno zabrana kretanja i policijski čas od 24 sata

    Portal „Ostani kod kuće“ najlakši put do volontera kriznog štaba