in

Grad i ove godine plaća 80% cene privatnim vrtićima

Skupština grada Beograda donela je odluku da i naredne školske godine plaća 80% ekonomske cene za boravak dece u privatnim vrtićima. Sva dace koja ispunjavaju uslove za državni vrtić, a za koju nema mesta grad Beograd će dati subvenciju za boravak u privatom vrtiću.

U Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu smatraju da je odluka da grad plaća 80% ekonomske cene za boravak u privatnim vrtićima donela dobre rezultate, da su se smanjile liste čekanja. Roditelji koji su ovo pravo ostvarili, a koje im prestaje 31. avgusta, neće morati 1. septembra ponovo da predaju svu dokumentaciju već samo ugovor sa privatnom pedagoškom ustanovom koju dete pohađa.

Dece koja trenutno ostvaruju ovo pravo ima 4920 u 82 privatne predškolske ustanove.

Ekonomska cena privatnog vrtića je 27.136 dinara, od te cene grad Beograd uplaćuje 21.709 dinara, dok roditelji plaćaju razliku.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Besplatno odnošenje kabastog smeća ovog vikenda

Izložba tradicije i običaja u Ovči