in

Evo ko će račune za grejanje moći da plati nakon vanrednog stanja

JKP „Beogradske elektrane“ omogućilo je svojim potrošačima, fizičkim licima starijim od 65 godina, da svoje račune za februar, mart i april 2020. godine izmire po završetku vanrednog stanja, bez obračunate kamate.

Za ovu grupu potrošača, koji su redovno izmirivali svoje obaveze, biće omogućeno korišćenje i popusta od 5% u pomenutom periodu, bez obzira na kašnjenje u plaćanju.

Korisnici koji su potpisali reprogram duga, produženje roka plaćanja se odnosi samo na dužnike iznad 65 godina starosti, dok su ostali potrošači u obavezi da izmiruju dug prema potpisanom reprogramu, odnosno kako i dospevaju rate.

Kako bi potrošači bili zaštićeni tokom trajanja vanrednog stanja, neće biti pokretani novi postupci prinudne naplate, pri čemu će biti napravljen i zastoj u sprovođenju postupaka izvršenja u periodu od 90 dana.

Takođe, „Beogradske elektrane“ će produžiti akciju reprograma duga po okončanju vanrednog stanja, za najmanje dodatnih 90 dana kako bi svi zainteresovani mogli da pristupe reprogramu po veoma povoljnim uslovima.

Svi ostali potrošači su obavezi da redovno izmiruju svoje dospele obaveze.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Pazite se prevare, ekipe za dezinfekciju treba da imaju obeležja Zavoda za biocide

    Saobraćajna nesreća kod Putnika, vozila probila razdelnu ogradu