in

Deca beže sa časova, roditelji plaćaju kazne

Izostanci sa časova su hronična boljka srpskog školstva, a u protekle dve i po godine Prekršajni sud novčano je kaznio 39 roditelja čija deca neopravdano nisu išla u školu.

U istom periodu izrečene su i 104 opomene, i to uglavnom u slučajevima kad su se roditelji prvi put našli pred sudijom zbog toga što su osnovci izostajali sa časova.

Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, objašnjava da se opomena izriče, najčešće, kada su roditelji prvi put tuženi ili se radi o porodici koja je u teškoj materijalnoj situaciji.

Prema zakonskim odredbama, roditelji su dužni da u roku od 48 sati jave nastavniku zbog čega dete ne dolazi u školu, a u roku od osam dana da donesu i zvanično opravdanje za izostanke sa nastave. Ako to ne učine škola obaveštava nadležne u opštinskoj upravi, zatim sekretarijat gradske uprave, koji podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno staratelja.

Propisana kazna za ovaj prekršaj je od 5.000 do 100.000 dinara.

Foto: A.S.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Besplatne karte za predstavu „Voli me do kraja“

    Pronađen mrtav muškarac u naselju Popova bara