in

Beogradske opštine dele 14,7 milijardi dinara u sledećoj godini

Sledeće nedelje odbornici grada treba da usvoje plan finansiranja prestonice. Najveći prihodi Beograda planirani su od poreza na dohodak građana i poreza na imovinu. Najviše sredstava biće utrošeno za rekonstrukciju saobraćajnica

Kasa grada Beograda će u 2018. godini iznositi 102,7 milijardi dinara, što je oko 860 miliona evra, a sledeće nedelje, u petak, gradski odbornici će odlučivati o prihodima i rashodima Grada Beograda.

Planirano je da se najviše novca u budžet prikupi od poreza na dohodak građana, čak 35,5 milijardi dinara. Od poreza na imovinu građana gradska kasa popuniće se sa 14,4 milijarde dinara, dok se od doprinosa za uređenje gradskog zemljišta, očekuje 4,5 milijardi. „Sladak profit“ Grad će inkasirati i od zakupa nepokretnosti koje u su u vlasništvu prestonice, što je projektovano na oko 3,8 milijardi dinara.

Što se triče trošenja u sledećoj godini, najviše novca će otići na drumski saobraćaj, i to 38,9 milijardi dinara. Za obrazovanje se odvaja oko 20 milijardi dinara, od čega 13,8 za predškolske ustanove. Za poslove stanovanja i zajednice, planirano je da se potroši 17,6 milijardi. Socijalna zaštita u budućem budžetu „teška“ je 4,5 milijardi dinara. Kako se navodi u nacrtu budućeg budžeta, za zaštitu životne sredine rezervisano je 1,59 milijardi.

Sedamnaest beogradskih opština podeliće 14,7 milijardi dinara, mada nemamo informaciju koliko će novca sledovati kojoj opštini.

Za otplatu glavnice duga stranim i domaćim bankama, gradska uprava planirala je 3,6 milijardi dinara. Potrebna su i sredstva za finansiranje budžetskog deficita, pa je rezervisano 7,8 milijardi.

Evropska banka za obnovu i razvoj dala je kredit u iznosu od jedne milijarde za rekonstrukciju ulica Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana.

Što se kredita tiče, grad Beograd planira da u 2018. godini povuče sredstva od inostranih banaka, na osnovu ranije dogovorenih kredita, u iznosu od 2,1 milijarde dinara (oko 17 miliona evra).

Izgradnja pristupnih saobraćajnica mosta preko Save koštaće 45,6 miliona dinara. Za tramvaje „špance“, Most na Adi i rekonstrukciju ulica još uvek otplaćujemo dugove, za šta je rezervisana jedna milijarda.

Nadamo se da ćemo uskoro imati uvid i u budžet opštine Palilula za 2018. godinu.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pančevo želi da bude deo Bus Plus sistema

Paketi zamrznute hrane za najugroženije porodice