in

Privatnici neće moći da pretpavaju kontejnere namenjene građanima

Često smo svedoci toga da su kontejneri pretrpani otpadom koji nije kućni, već potiče iz obližnjih prodavnica, kafića i drugih lokala, a takvu sliku viđali smo u Borči, Krnjači, Kotežu, ali i drugim naseljima na levoj obali.

Iako su privatnici u obavezi da sklope ugovor sa „Čistoćom“ ili nekim drugim operaterom koji će im po planu odvoziti smeće, oni to ne čine. Otpad bacaju u kontejnere i time zauzimaju prostor koji je namenjen za smeće iz stanova.

Baš iz toga razloga JKP „Gradska čistoća“ planira da tokom ove godine, u saradnji sa Gradom, pojača kontrolu odlaganja otpada iz ugostiteljskih i drugih preduzetničkih objekata.

Većom kontrolom onoga što privrednici odlažu u kontejnere za komunalni otpad, stvoriće se uslovi da se posebno fakturiše usluga redovnog deponovanja kućnog smeća, a posebno neopasnog industrijskog – navodi se u planu ovog preduzeća.

Koja vrsta otpada i kojim intenzitetom će se to smeće sakupljati od privrednih subjekata uređivaće se posebnim ugovorima.

Kako objašnjavaju u JKP „Gradska čistoća“, ovakva mogućnost postoji i sada, ali nema kontrole i veoma je mali broj privatnika i preduzetnika koji ovu obavezu poštuju.

Frizerski saloni, na primer, u kontejnere bacaju tube od farbe, restorani masnoću, ulja, staklorezačke radnje staklo, a to je sve industrijski otpad. 

Pošto će se pooštriti kontrola, moraće da sklope ugovor. Mi ćemo se potruditi da damo povoljniju ponudu, ali mogu da sklope ugovore i sa drugim partnerima. Samim tim što će od oktobra naš privredni partner kontrolisati šta završi na deponiji, moraće da se uredi proces odlaganja i odvoženja smeća – kažu u „Čistoći“

Osim što građani jednom mesečno mogu pored kontejnera da odlože kabasto smeće, pa da ga ekipe „Gradske čistoće“ odvezu, ovo gradsko preduzeće planira da izgradi i centar za komunalni kabasti otpad.

Na taj način bi se stvorili uslovi za ispunjenje zakonske obaveze da Grad obezbedi prostor na kojem građani mogu da odlažu otpad koji je nastao u domaćinstvima, ali koji ne može da se odlaže na deponiju, poput nameštaja, baterija, akumulatora.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

  1. Ja imam prodavnicu u Krnjači, i plaćam posebno odnošenje smeća kao pravno lice 1360 dinara mesečno. Nikada niko nije došao da odnese, niti da ponudi odnošenje smeća. Daleko su oni od javnog servisa…

Veliki broj dece sa visokom temperaturom, evo kako reagovati

Za sutra najavljena isključenja vode na levoj obali