in

Izgradnja kanalizacije ne napreduje kako su sugrađani očekivali

Iako su nadležni više puta uveliko najavljivali izgradnju kanalizacije na levoj obali, sugrađani stiču utisak da se sa ovim projektom nigde ne odmiče.

Zato smo nadležnima uputili pitanje o tome kada i kako će radovi biti nastavljeni, kada je u pitanju kanalizacija na levoj obali.

Iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda kažu da su planirane pripreme za početak izgradnje primarnih objekata kanalizacije i sekundarne fekalne kanalizacije u Krnjači.

Drugim izmenama i dopunama programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2020. godinu planirane su aktivnosti na pripremi za početak izgradnje primarnih objekata kanalizacije i sekundarne fekalne kanalizacione mreže u granicama Plana detaljne regulacije naselja Krnjača, a kako je i predviđeno ugovorom koji je Grad Beograd potpisao sa Evropskom investicionom Bankom. Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže u naseljima Borča i Ovča realizovaće se po izgradnji primarnih objekata kanalizacije, odnosno kolektora u Zrenjaninskom putu i Kanalizacione crpne stanice “Krnjača 2”.

Kako dodaju u svom odgovoru za atmosferske vode planirano je da se usmere u kanale Vizelj i Kalovita, kao i u reku Dunav.

Jedino što se iz navede4nog odgovora može zaključiti je da će Borča i Ovča čekati da se završe radovi u Krnjači.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

2 Comments

U hali Pionir Trofej Beograda 2020 u umetničkom klizanju

Sutra zatvorena preticajna traka na delu obilaznice