Hitna evakuacija u Šapcu zbog opasnosti probijanja bedema! - www.lobi-info.rs

Hitna evakuacija u Šapcu zbog opasnosti probijanja bedema!

1 minut za čitanje
Hitna evakuacija u Šapcu zbog opasnosti probijanja bedema
Hitna evakuacija u Šapcu zbog opasnosti probijanja bedema

Preventivna evakuacija deset sela u okolini Šapca je počela. Bedemi su puni vode i preti realna opasnost da dođe do proboja. Desetak sela uz nasip na desnoj obali Save uzvodno i nizvodno od Šapca mora biti evakuisano.

Šef gradskog štaba odbrane od poplava general Ljubiša Diković naredio je hitnu evakuaciju stanovništva desetak sela uz nasip na desnoj obali Save uzvodno i nizvodno od Šapca.

SRBIJA SABAC POPLAVE

Bedemi su puni vode i preti realna opasnost da dođe do proboja. Noćas smo imali izuzetno tešku situaciju kod Čevrntije koju je 500 vojnika uspešno saniralo za sada i sprečilo da se voda izlije i napravi katastrofu od ušća Drine ka Šapcu“, rekao je Diković u Šapcu.

Nasip je počeo da popušta i postoji ozbiljna opasnost od probijanja vode na pojedinim mestima. Prvi znaci upozorenja su da se u donjem delu nasipa pojavila voda i stvara mulj, te je zbog toga nasip nebezbedan.

Sam grad Šabac nije trenutno ugrožen, kao ni grad Beograd, a sela koja hitno treba da se evakuišu su Drenovac, Pričinović, Tabanović, Ševarice, Majur, Mišar, Orašac, Mrđenovac, Dragojevac i Provo.

Leave a Reply

BRANI SE BEOGRAD:Hitno potrebni džakovi za pesak
Prethodna priča

BRANI SE BEOGRAD! Hitno potrebni džakovi za pesak!

SVAKA ČAST: Solidarnost, ematija i volja građana leve obale
Sledaća priča

Svaka čast! Humanost građana leve obale na delu

Poslednje od Vesti