in , ,

Bliži se online proba male mature

mala matura

Ovogodišnja proba male mature zakazana je za 22, 23. i 24. april, a po prvi put testovi iz srpskog, matematike i kombinovani test će se rešavati online.

Za one učenike koji nemaju mogućnosti da rade test i prate nastavu preko interneta, testovi će biti odštampani i dostavljeni roditeljima.

Škole će dobiti testove u PDF formatu koje će štampati.

U dopisu Ministarstva se navodi da ukoliko su u mogućnosti, roditelji mogu da dođu do škole i preuzmu testove u skladu sa merama bezbednosti i pod uslovom da ne budu uvedene rigoroznije mere zabrane kretanja.

Radi efikasnosti i što većeg obuhvata učenika testiranjem, preporuka je da škole na vreme obaveste roditelje i prikupe informacije o potrebama za štampanim testovima.

Takođe, testovi koji se rade u štampanoj formi roditelji neće vraćati u školu, već će nastavnici kroz komunikaciju sa učenicima dobiti informacije o njihovom postignuću na osnovu kojeg će dati uputstva i materijale za dalje učenje i pripreme.

U dopisu se takođe navodi da je osnovna svrha ovog testiranja da učenici sami steknu uvid u to koliko su napredovali i na šta je potrebno da obrate dodatnu pažnju za spremanje završnog ispita.

Takođe, rezultati testa se neće ocenjivati jer se testiranje odvija u specifičnim uslovima, već je cilj podsticati učenike da samostalno reše testove, kako bi sami imali uvid koliko su spremni i kako bi planirali dalje učenje.

Svaki test će učenicima biti dostupan 12 sati (od 08 do 20h) i radiće se preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji je prosleđen od strane odeljenskog starešine.

Svaki učenik će samo jednom moći da pristupi rešenju testa, koje će imati vremensko ograničenje.

Na samom početku testa, učenik dobija obaveštenje o dužini trajanja testa.

Rezultati testa biće vidljivi nakon isteka 12 sati.

Analize testova će biti emitovane na kanalu RTS 3 u naknadno objavljenom terminu.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

dezinfekcija zgrada

Počela dezinfekcija zgrada na Paliluli

Penzioneri u nabavku u petak, ostali po izmenjenom radnom vremenu