in

Arhitektura moderne na javnim objektima u Beogradu

U okviru 14. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture biće predstavljena prateća dokumentovana građa doktorskoj disertaciji autora. Radovi su prilog proučavanju moderne arhitekture i urbanizma 20. veka u Beogradu. Izložba „Arhitektura moderne na javnim objektima u Beogradu (1918–1941)“ biće otvorena u Galeriji Istorijskog arhiva Beograda.

 

Od 28. maja (13 h) do 28. juna, 48 izložbenih panoa arhitekte Vanje Panića krasiće novobeogradsku galeriju u Palmira Toljatija 1.

Na izložbi je predstavljena arhitektura javnih objekata izvedena po načelima moderne, kao jedne značajne arhitektonske i šire kulturne pojave, kako Beograda, tako i šireg jugoslovenskog prostora, u periodu od 1918. do 1941. godine.

Sistematizacijom i kritičkom analizom primera realizovanih javnih objekata istražuje se u kojoj je meri moderna bila zastupljena u arhitektonskoj produkciji Beograda tog doba, koji su to modeli evropskog iskustva projektovanja primenjivani u funkcionalnoj organizaciji, arhitektonskoj volumetriji, konstrukciji i materijalizaciji objekata i u kom su obliku zaživeli u samoj arhitektonskoj praksi.

Polazeći od stava da su u realizaciji javnih objekata u Beogradu bile prisutne ideje moderne i avangarde, sa načelima formiranim u kontekstu ključnih istorijskih, društvenih i kulturnih pojava u Evropi i Srbiji, pomenuta izložbena studija pretpostavlja uspostavljanje korelacije između načela moderne i arhitektonskih realizacija domaćih autora, kao i teorijsku refleksiju promena koje je moderna generisala u razvoju Beograda, a koje su promovisale novu državu i savremeno društvo.

Odabrani arhitektonski objekti predstavljeni su svaki ponaosob na posebnom izloženom panou, sa osnovnim podacima vezanim za objekat i pratećom originalnom tehničkom i foto-dokumentacijom, koja se najvećim delom čuva u Istorijskom arhivu Beograda.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

Obrenovčani iz hale Pionir prebačeni u PIM Krnjača

Obrenovčani iz hale Pionir prebačeni u PIM Krnjača

“Železnice Srbije“ pronašle preko 400 tona ukradenih šina

„Železnice Srbije“ pronašle preko 400 tona ukradenih šina