in ,

Od danas ponovo rade šalteri MUP-a za izdavanje ličnih dokumenata

Od danas počinju sa radom šalteri MUP-a u policijskim upravama i stanicama, na kojima građani, uz poštovanje propisane mere zaštite, ponovo mogu podneti zahteve za izdavanje ličnih dokumenata.

Na šalterima policijskih uprava i stanica građani će moći da obave poslove prijave prebivališta i boravišta, podnesu zahtev za izdavanje ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola, registracije vozila, oružja, državljanstva, kao i da podignu ta dokumenta, saopštio je MUP.

Uprava za upravne poslove preporučuje građanima da zahteve za prvu registraciju i promenu vlasništva vozila, promenu podataka upisanih na saobraćajnoj dozvoli i druge zahteve vezane za registraciju vozila policijskim stanicama i upravama šalju preporučenom poštom.

Spisak dokumentacije potrebne za ove poslove građani mogu naći na sajtu MUP-a, a uz dokumentaciju potrebno je dostaviti i kontakt telefon podnosioca zahteva, preko koga će biti obavešten o terminu za uručenje dokumenata.

U vezi sa registracionim nalepnicama za vozila upisana u jedinstveni registar, Uprava za upravne poslove ističe da će se one, do 1. jula 2020. godine, izdavati isključivo na tehničkom pregledu vozila.

Građani, kao i ranije, termin za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš mogu zakazati preko portala eUprava, a lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja, važiće do okončanja postupaka i donošenja odluka po zahtevima za izdavanje ličnih dokumenata, koji budu podneti u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Kako je saopšteno, prijavu prebivališta za novorođeno dete roditelji, sa skeniranom dokumentacijom i drugim potrebnim podacima, mogu podneti elektronskim putem na email adresu: drzavljanstvalk.odsekuup@mup.gov.rs

Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je prilikom posete policijskim upravama i stanicama potrebno poštovati propisane mere zaštite.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

bg voz

I BG VOZ je počeo sa radom

Od danas su počeli sa radom i državni i privatni vrtići