in ,

Elektronsko podnošenje zahteva za vreme vanrednog stanja

podnošenje prijava

 

 

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević najavila je da je ovaj sekretarijat obezbedio mogućnost elektronskog podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva.

Kako je dodala, na isti način mogu da se ostvare i naknade po osnovu odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta, kao i ostale naknade po osnovu rođenja, nege deteta i posebne nege deteta, zatim roditeljski dodatak, dečji dodatak, sticanje statusa energetski ugroženog kupca korisnika dečjeg dodatka i novčana davanja porodiljama sa teritorije Beograda.

Svi obrasci zahteva nalaze se na sajtu grada Beograda , i ukoliko su u mogućnosti, stranke ih mogu odštampati, popuniti i skenirane dostaviti na elektronsku adresu.

Takođe, na isti način se mogu dostaviti i dokazi koji su potrebni za odlučivanje, a koji su navedeni u obrascu zahteva, kao i izjava o verodostojnosti koja teba da glasi: „Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da je dokumentacija koju dostavljam uz zahtev u prilogu verna originalu”.

 

Zahtevi za izdavanje potvrda o ostvarenim pravima mogu se podneti na imejl adrese natasa.culic@beograd.gov.rs ili ljiljana.vasiljevic@beograd.gov.rs. Zahtevi za izdavanje potvrda o isplaćenim naknadama zarade mogu se podneti na sledeće imejl-adrese:

dragana.miljenovic@beograd.gov.rs

bozana.simic@beograd.gov.rs

biljana.milic@beograd.gov.rs

mirjana.sparic@beograd.gov.rs

dragana.manasijevic@beograd.gov.rs

snezana.mihajlovic@beograd.gov.rs

gordana.medan@beograd.gov.rs

slavica.zivkovic@beograd.gov.rs

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, korisnicima prava na dečji dodatak, kao i prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, kojima pravo na isplatu ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, pravo se produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Shodno tome, produžava se i pravo na status energetski ugroženog kupca korisnika dečjeg dodatka – istakla je Nataša Stanisavljević. 

Porodilje koje prvi put podnose zahtev za veštačenje zdravstvenog  stanja deteta, radi ostvarivanja prava na posebnu negu, popunjen i potpisan skenirani zahtev, sa medicinskom i ostalom pratećom dokumentacijom, uključujući i izjavu o verodostojnosti dostavljene elektronske medicinske dokumentacije, potrebno je da pošalju na imejl-adresu novaporodilja@pio.rs ili preporučenom pošiljkom na adresu RFPIO, Ulica Aleksandra Kostića 9, 11000 Beograd.

Za više informacija pogledajte sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

Izvor : Sekretarijat grada 

 

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    provalnik

    Stariji sugrađani – oprez ! (nije na odmet )

    Do sada potvrđeno 785 obolelih od korona virusa