Broj vozova radnim danima: 1
Predviđeno vreme: 54-58 min
Interval: 60 min. / sub 9 min. / ned 11 min.
Linija saobraća u zoni: 1 i 2