ada huja - www.lobi-info.rs

ada huja

Treći most na Dunavu biće završen tek 2024. godine

2 minuta za čitanje
2

Most nad Dunavom, u blizini Ade Huje, kao sastavni deo Spoljnje magistralne tangente (SMT), i koji bi trebalo da rastereti “Pančevac” je spominjan samo u predizbornoj kampanji, ali su neki novi detalji o ovom projektu obelodanjeni u Planu javnih investicija Beograda za period od 2020. do 2022. koji je u julu usvojilo Gradsko veće.

Saznali smo kako bi mogao da izgleda most kod Ade Huje

2 minuta za čitanje

Idejni projekat budućeg Mosta na Adi Huji, koji bi trebalo da bude završen sredinom 2022. godine, radiće, između ostalih, i firma koja je „nacrtala“ Most na Adi!

Počinje izrada idejnog projekta za most kod Ade Huje

1 minut za čitanje

Gradski menadžer Beograda, Goran Vesić, izjavio je da je doneta odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu idejnog projekta sa studijom opravdanosti, za izgradnju mosta na Dunavu kod Ade Huje.