in

Mehanizacija za izgradnju Severne tangente uništava puteve u Ovči

Mehanizacija za izgradnju severne tangente uništava puteve u Ovči 3.2.2015.

Kao deo projekta severne tangente nakon mosta urađena je raskrsnica „Detelina sa četiri lista“.

Sledeća denivelisana raskrsnica tipa „Truba“ planirana je na ukrštanju Severne tangente i dela Severne magistralne tangente. Nastavak Severne tangente u smeru ka Pančevu deo je posebnog projekta.

Mehanizacija za izgradnju severne tangente uništava puteve u Ovči

Od ove denivelisane raskrsnice projektovana saobraćajnica se spušta južno sve do puta Begrad-Pančevo i završava raskrsnicom u nivou kod štamparije Politika.

Na delu saobraćajnice koja je deo ovog projekta nalazi se raskrsnica u nivou za naselje Ovča.

Na ovom potezu angažovana je kompletna mehanizacija za prevoz materijala iz iskopa: kamioni, kiperi, utovarivači, bageri, buldožeri i damperi.

Naši dragi sugrađani iz Ovče potpuno su očajni zbog svakodnevnog „tutnjanja“ ove mehanizacije. Osećaju se nebezbedno, ukazuju na probleme njihovog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja.

Pešaci nemaju način da se kreću niti alternativu kako da zaobiđu ove teretnjake. Iza njih, kako oni navode, ostaje velika količina blata i prljavštine koja čini kolovoze klizavim.

Mehanizacija za izgradnju severne tangente uništava puteve u Ovči

Naš sugrađanin Veljko Drobac kaže: „Vozači kamiona se potpuno bahato ponašaju, trube, verbalno prete i nasrću vozilima od 30 tona na mene kao biciklistu koji se propisno krećem svojom stranom kolovoza u zakonski propisanim ograničenjem od jednog metra uz desnu ivicu puta. Ja sam preduzeo korake u vidu  prijave policijskoj stanici u Borči jer smatram da je prevencija ključ rešenja ali odgovor je bio da to nije u njihovom resoru.“

Bilo nam je obećano na početku realizacije projekta da će saobraćajnica biti opremljena odgovarajućim sistemom saobraćajne signalizacije, zatvorenim sistemom odvodnjavanja, osvetljenjem, kao i komunalnim instalacijama koje će biti smeštene u trupu saobraćajnice pošto je na levoj obali Dunava predviđena izgradnja poslovno-stambenih objekata. Pitamo se šta je danas sa time?

Mehanizacija za izgradnju severne tangente uništava puteve u Ovči

Znamo da je prilikom realizacije svakog projekta neophodno angažovati mehanizaciju ali isto tako uzeti u obzir da su mesta kroz koja ona prolazi izuzetno naseljena, da tu ima dece koja idu u školu i da bez jasne saobraćajne signalizacije nije moguće ispuniti te osnovne bezbedonosne uslove stanovnika Ovče. Na određenim deonicama se pored puteva nalaze kanali čija granica je potpuno neosvetljena tako da pešaci i biciklisti imaju velike mogućnosti da upadnu prilikom naletanja kamiona na njih.

Građani su nam prenosili informacije kako vozači kamiona često ostavljaju vozila nepropisno parkirana kako bi kupili doručak ili pivo i da to ume da potraje. Kao i da prilikom vožnje koriste mobilne telefone.

Kako je nosilac projekta Ministarstvo za nacionalni investicioni plan a Grad Beograd (Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda) glavni partner na realizaciji, smatramo da je neophodno  da se uvedu stalna kontrola i saradnja sa građanima, tačnije, da se prati na koji način se ova vozila kreću i da se misli o bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Mehanizacija za izgradnju severne tangente uništava puteve u Ovči 3.2.2015.

Pored toga nadamo se da će se nakon finilaziranja Severne tangente izvođači radova okrenuti za sobom i suočiti sa posledicama koje su ostavili na ovim putevima pa tako rekonstruisati put za Ovču, kao i raskrsnicu sa Borčom. U suprotnom, moraćemo razmisliti o alternativnim putevima.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Saobraćajci za vikend zaustavili 248 alkoholisanih vozača, racija bila i u Borči-2015

    Saobraćajci za vikend zaustavili 248 alkoholisanih vozača. Racija bila i u Borči

    Servisne informacije

    Ovča bez vode. Borča bez struje