in

Izmene zakona, nema prodaje objekata ako nisu legalni

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju, uvodi se čitav niz izmena koje će omogućiti da se gradska vlast lakše bori protiv bespravne gradnje.

Oni koji bespravno grade ne plaćaju nikakve doprinose državi, a mi od tih doprinosa gradimo vrtiće, škole, puteve, kanalizaciju, vodovod. – istakao je Vesić.

Kada dobijete građevinsku dozvolu, neko vrši kontrolu projekata i da li je urađen u skladu sa svim standardima. Kod bespravnih objekata ovakve kontrole nema, pa niko ne zna da li su te zgrade bezbedne.

Oni koji besparvno grade opterećuju postojeću infrastrukturu, optrećuje se vodovodna i kanalizaciona mreža, nema dovoljno parking mesta, a sve to mora da se uradi kada se gradi regularno – pojasnio je Vesić

Izmene i dopune zakona će omogućiti da se ruše bespravni objekti na osnovu konačnog, a ne pravosnažnog sudskog rešenja. To znači, kada je neko odbijen od legalizacije u drugom stepenu, nadležni će moći da sruše objekat.

Sada satelitski snimak postaje dostupan svim građanima i moći će da provere da li je objekat koji se gradi i koji kupuju postojao pre 2015. godine. Bespravni investitori često varaju građane da takav objekat može da se ozakoni.

Ubuduće će satelitski snimak biti obavezan za sve objekte i za one koji su izgrađeni pre 2015. godine jer se u praksi videlo da su postojale zloupotrebe.

Građevinska dozvola se dobija kroz elektornski sistem i sva komunalna preduzeća imaju rokove. Ukoliko je investitor uradio sve po zakonu, ima projekte koji su urađeni kako treba, ne treba duže od 28 dana za dobijanje građevinske dozvole.

Oni koji rade loše projkete, počeće da gube inženjerske licence. Postoje isti projektantski biroi koji stalno prave greške. 

To znači da ti projektanti ne rade dobro svoj posao. Sada ćemo moći pred sudom časti da pokrenemo postupak da se njima oduzme licenca – precizirao je Vesić.

Brže ozakonjenje će biti moguće zato što Grad preuzima sve inspekcije. Više neće postojati građevinske inspekcije u opštinama, a zbog toga što kontrola mora da bude na jednom mestu.

Opštinama će do kraja godine biti vraćeno da rade ozakonjenje objekata do 200 kvadratnih metara,. Takvih je oko 200.000 predmeta u Beogradu.

Sa druge strane, neće biti moguća prodaja objekata dok se ne ozakone, to će biti motiv da se oni ozakone i onda više niko neće imati motiv bespravno da gradi. Cil ovih izmena zakona je brže ozakonjenje i da se stane na put bespravnoj gradnji.

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Besplatne škole računara za mlade do 30 godina

    USPORITE! Policijski radari kontrolišu brzinu na petlji Zbeg