in ,

Istorija Hrama svetog cara Konstantina i carice Jelene u Ovči

Istorija Hram svetog cara Konstantina i carice Jelene u Ovči - 1809 - 2016

Hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene sagrađena je u periodu od 1921. godine do 1931. godine, prema projektu arhitekte Radivoja Predića u duhu srpsko-vizantijske arhitekture. Crkva je izgrađena je od crkvenih para i para vernika iz Ovče. 

Na mestu današnje crkve nalazila se starija crkva iz XIX veka (1809. godine), tačnije manja kapela zidana od naboja. Izvođenje radova na crkvi bilo je povereno Stevanu Katinčiću, graditelju iz Zemuna.

Koncipirana je kao trobrodna bazilika sa istaknutim bočnim pravougaonim pevnicama i oltarskom apsidom, spolja petostranom, a iznutra polukružnom. Nad centralnim delom naosa uzdiže se vitko kube, dok se u zapadnom delu nalazi prostrana priprata sa dva monumentalna zvonika.

Istorija Hram svetog cara Konstantina i carice Jelene u Ovči - 1809 - 2016 Istorija Hram svetog cara Konstantina i carice Jelene u Ovči - 1809 - 2016 Istorija Hram svetog cara Konstantina i carice Jelene u Ovči - 1809 - 2016

Crkva ima četiri zvonika, dva su ostala od stare crkve, a dva su dar ktitora crkve. Darodavci su sveštenik Trojan Popesku, Pavel i Elena Deheljan i Ilija i Paraskeva Buksin.

Građena je od opeke sa polihromnom obradom fasada, profilacijom i dekoracijom u duhu moravske škole. Ikonopisac, Boško Kovačev je 1989. godine oslikao crkvu.

Istorija Hram svetog cara Konstantina i carice Jelene u Ovči - 1809 - 2016Na ikonostasu, zidanom opekom i omalterisanom, sačuvane su četiri ikone iz 1837. godine koje su se nalazile u staroj crkvi. Sudeći prema položaju figura, obliku likova i lazurnim nežnim bojama ove ikone pripadaju krugu slikara Konstantina Danila, najverovatnije njegovom učeniku Jovanu Popoviću.

Crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene predstavlja arhitektonsko-urbanističku vrednost kao značajan primer obnove nacionalnog stila i jedan od nevelikog broja sačuvanih crkava na prostoru Banata, na kom se slobodno autorsko tumačenje srpsko-vizantijske graditeljske tradicije suprotstavilo aktuelnim modelima evropske barokne i klasicističke kulture.

Istorija i istorijske slike

Ukoliko Vas zanima još istorijskih članaka, možete ih pročitati na našem blog/portalu:
Istorija Hrama Svetog Oca Nikolaja u Borči
Istorija naselja Borča doseže čak od XV veka
Istorija nasipa na levoj obali Dunava u Beogradu

70 godina od oslobođenja Borče (1944 – 2014)
80 godina od otvaranja Pančevačkog mosta (1935 – 2015)

Ukoliko volite stare fotografije i njih možete videti na našem blog/portalu:
Galerija | Borča u periodu Drugog svetskog rata (1943.-1944.)
Galerija | Pančevački most u periodu od 1927. do 1946.

Šta misliš o ovome?

Leave a Reply

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Masovno trovanje pasa lutalica u Borči - 2016

Masovno trovanje pasa lutalica u Borči

Popova bara bez vode. Vodovod apeluje: smanjite potrošnju vode! 2015

Pretok bez vode zbog pucanja cevi